Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

MİSYON VE VİZYON

Üniversitemizin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, geleceği gören, kaliteye önem veren, aynı zamanda da yatırımını insana yapan bir üniversite olma yolunda görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek çağdaş bir yönetim anlayışı içerisinde hizmet vermektir. 

Birimin Temel Değerleri 

•    Evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara uymak, 
•    Bilginin evrenselliğine inanmak, 
•    Yenilikçi olmak, toplumsal değerlerimizi korumak, 
•    Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, 
•    Birim içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, 
•    Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, 
•    Görevimizi önemseyerek benimsemek