TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizi

TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2023 yılı için Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 2023 yılı sonuç raporunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin toplam 132 alt alandan 84’ünde yetkinlik gösterdiği belgelendi. Ayrıca Üniversitemiz kalite bakımından İktisat, İşletme ve Hukuk alanlarında, hacim bakımından da en çok Dermatoloji, Pediatri ve Üroloji alanlarında öne çıkıyor.

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi”, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine de imkân tanıyor.

Yetkinlik analizi için kalite ve hacim olmak üzere iki ana gösterge temelinde oluşturulan bu çalışmada, 21 ana araştırma alanı ve 132 alt araştırma alanı kapsamında analizler yapıldı. %60 ağırlığa sahip olan kalite göstergeleri kapsamında yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi; üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı; akademisyenlerin araştırma verimliliği; Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı; ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususlarına yönelik göstergeler yer alırken, toplam ağırlığı %40 olan hacim göstergeleri; dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye’de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi ve üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi olarak belirlendi.

200 üniversitenin performansının hacim ve kalite açısından analiz edildiği çalışmada, Üniversitemizin toplam 84 alt alanda yetkinlik gösterdiği ve 19 alanda hem hacim hem de kalite bakımından ortanca değerlerin üzerinde bir başarı sergilediği görülüyor. İktisat Bölümü kalite açısından Türkiye’deki bütün İktisat/Ekonomi bölümleri arasında açık ara en yüksek puana sahipken, kalite açısından güçlü olduğumuz diğer alanlar olan İşletme ve Hukukta ülkemizdeki pek çok köklü üniversiteyi geride bıraktığımız dikkat çekiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, hacim bakımından da en çok Dermatoloji, Pediatri ve Üroloji alanlarında öne çıkıyor. Üniversitemizin yetkinlik haritasında hem kalite hem hacim olarak ortanca değerlerin üzerinde başarı gösterdiği diğer alanlar ise Nefroloji, Sinir Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Din Bilimleri, Radyoloji, Aşı Teknolojileri, Dişçilik, Proses Kimyası ve Teknolojisi, Enerji Verimliliği ve Genişbant Teknolojileri olarak sıralanıyor.  

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi”nin bir önceki versiyonu olan 2021 raporuyla kıyaslandığında, özellikle İktisat alanındaki yayın ve faaliyetlerimizin kalitesinde büyük bir yükseliş kaydettiğimiz göze çarpıyor. Ayrıca daha önce yalnızca hacimce ortanca değeri aştığımız Tarih, Din Bilimleri ve Radyoloji gibi birçok alanda 2023 yılı itibariyle kalite göstergelerinden de ortanca değeri oldukça aşan puanlar aldığımız ve 2021 raporunda hacim bakımından ortanca değerin altında kaldığımız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Aşı Teknolojileri gibi bazı alanlarda 2023 raporunda hem kalite hem hacim bakımından üst seviyelere çıktığımız görülüyor.

Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi 2023 raporuna buradan ulaşabilirsiniz.