Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelik ve Yönergeler

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
11.07.2024 İMÜ Doktora Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
03.07.2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
02.05.2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi
22.02.2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesi
24.01.2024 Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
24.01.2024 Sosyal Katkı, Beceri, Ve Yetkinlik Diploma Eki Verilmesine İlişkin Yönerge
01.07.2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ben-Anlatıları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
20.12.2023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
20.12.2023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Staj Yönergesi
20.12.2023 Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Yönerge
12.12.2023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
12.12.2023 Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru,Kabul, Kayıt Yönergesi
18.10.2023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Yönergesi
18.10.2023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
18.10.2023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi BİLTAM Yönergesi