Sürdürebilir Kampüs ve Yeşil Üniversite

Sürdürebilir Kampüs ve Yeşil Üniversite

“Sürdürülebilir bir gelecek için genç ve yenilikçi üniversite”

Dünyada artan nüfusla beraber kaynakların doğru ve verimli kullanılmaması sosyal ve ekonomik birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak temel amacımız yenilikçi ve genç bir üniversite olarak bu sorunların çözümüne katkı sunmak adına bugünümüzü iyileştirmek ve geleceğimizi korumak için yaşanan tüm sorunların farkında olarak ve gerekli adımları atarak doğa ile uyumlu yaşayan nefes alan kampüsler oluşturmaktır.   

Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüsler oluşturmak üzere düzenleme ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarında önceliklerimiz:

 • Üniversitenin tüm faaliyetlerinde çevre için risk oluşturmayacak ya da zararı asgari düzeye çeken bir yaklaşımla hareket etmek, 
 • Üniversite çatısı altındaki herkesin yeşil alanla ilişkisini güçlendirmek,
 • Karbon ayak izini azaltmak, 
 • Enerjinin verimli kullanımını bir anlayış olarak yerleştirmek, yaygınlaştırmak, 
 • İsrafın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için sıfır atık uygulamasına hız kesmeden devam etmek, bilinirliğini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Elektronik posta sistemini kurum içi iletişimlerde ve öğrenci çalışmalarında kullanımını artırarak kâğıt tasarrufu sağlamak,
 • Suyun verimli kullanımını sağlayarak su israfının önüne geçmek, 
 • Emisyon salınımını azaltmak için bireysel araç kullanımını asgari düzeye indirmek,  kampüs içine araç girişini misafir, öğrenci ve akademik personel için ücretli hale getirmek, 
 • Sürdürülebilirlik, çevre, iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda öğrenci toplulukları oluşturulmasına, faaliyetler gerçekleştirmesine öncülük etmek, 
 • Sürdürülebilirlik, çevre, iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda ulusal ve/veya uluslararası bilimsel faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılım göstermek, bilimsel projeler gerçekleştirmek, konu ile ilgili yüksek lisans, doktora tez çalışmalarının artmasını sağlamak ve tüm bu araştırma süreçlerini teşvik etmek,
 • Tüm kamuoyunun sürdürülebilirlik kapsamında iklim değişikliği, çevre gibi konularda farkındalık oluşturmalarına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.