SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Birim
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Anabilim Dalı
İslam Hukuku

İletişim Bilgileri

E-Mail
tuncay.basoglu@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-
Prof. Dr. Nuri Özgür DOĞAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Nuri Özgür DOĞAN

Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Anabilim Dalı
Sağlık Yönetimi

İletişim Bilgileri

E-Mail
nodogan@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı
Siyasi Tarih

İletişim Bilgileri

E-Mail
zeynep.oktav@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162802503 ()
Adres
-
Prof. Dr. Özlem FEDAİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Özlem FEDAİ

Birim
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi

İletişim Bilgileri

E-Mail
ozlem.fedai@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162804000 (4004)
Adres
-
Prof. Dr. Eyüp SEVİMLİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Eyüp SEVİMLİ

Birim
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi

İletişim Bilgileri

E-Mail
eyup.sevimli@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162803553 ()
Adres
-
Prof. Dr. Hacı KARA

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hacı KARA

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk
Anabilim Dalı
Deniz Hukuku

İletişim Bilgileri

E-Mail
haci.kara@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162802411 (2459)
Adres
-
Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Felsefe
Anabilim Dalı
Sistematik Felsefe

İletişim Bilgileri

E-Mail
mehmet.taftali@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162802642 ()
Adres
-

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Çalışma Esasları

 1. Bilimsel çalışmalarda (2547 sayılı Kanunun 42 inci ve 65 inci maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve diğer ilgili mevzuata göre), “etik kurallara uygunluk” ilkesine uyulmasını sağlamak amacıyla, üniversite çalışanlarının, öğrencilerinin veya üniversite dışından araştırmacıların yürütecekleri, veri kaynağı olarak insandan faydalanmayı gerektiren araştırmaların, uluslararası kabul görmüş araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların beden ve ruh sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesini sağlamak,
 2. Araştırmaya veri sağlayan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarını korunmak, zarar görmelerini önlemek, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak, insan katılımcılar üzerinde yürütülecek araştırmaları etik yönden değerlendirerek uygun olup olmadığı konusunda karar almak ve görüş bildirmek,
 3. Araştırma veya inceleme sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında bilimsel yaklaşım ve yöntemlerin esas kabul edilmesini sağlamak,
 4. İnsan haklarına duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, güven, nesnellik, kişi veya kişilerin emeğine ve özerkliğine saygı, adalet ve akademik özgürlük prensiplerine bağlı kalınmasını sağlamaktır.

Çalışma Biçimi

 1. Etik Kurul başkanının veya başkan vekilinin çağrısı üzerine, salt çoğunlukla her ayın son haftası toplanır. Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
 2. Etik Kurul, gerektiğinde başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, kurul dışından uzmanların veya danışmanların görüşlerine başvurabilir. Bu kişiler toplantıya davet edilebilecekleri gibi yazılı görüşleri de alınabilir. Uzman veya danışmanların Etik Kurul’da oy hakları yoktur.
 3. Etik Kurul’a incelenmesi için gönderilen her bir araştırma önerisi başvuru sırasına göre incelenir. Başvurudan önce uygulamaya konulmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
 4. Etik Kurul üyelerine ait araştırma önerileri görüşülürken öneri sahibi üye, görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.
 5. Etik Kurul tarafından düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerileri, sorumlu araştırmacı tarafından düzeltilerek tekrar başvuru yapılabilir ve Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.

Başvuru Rehberi

 1. İMÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu,
 • Sosyal ve beşerî bilimler alanındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğiyle ilgili izin başvuruları ile etik ihlal iddialarını inceler.
 • Tıp-Sağlık Bilimleri veya Fen ve Mühendislik Bilimleri alanındaki araştırmalar için ilgili etik kurullara başvuru yapılmalıdır. Söz konusu iki alanla ilgili olmayan ve gerçek kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen her türlü araştırma için kurulumuza başvuru yapılır.
 • Araştırmanızın etik kurul izni gerektirip gerektirmediğini TR Dizin Etik Akış Şeması’ndan kontrol edebilirsiniz. 
 1. Etik Kurul'a başvuru öncesinde İMÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi okunmalıdır.
 2. Etik Kurul her ayın son haftası toplanmaktadır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 1. Etik Kurul'a başvurmak için bu sayfada paylaşılan Etik Kurul Başvuru Formu ve Araştırma Bilgi Formu ve Gönüllü Katılım Onay Formu kullanılmalıdır.
 2. Danışmanınız veya Anabilim Dalı Başkanlığınız aracılığıyla başvuru formları ile çalışmada kullanılacak olan bilgi ve belgelerin UBYS üzerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca form ve belgeler (imzalı veya imzasız hali olabilir; pdf veya word şeklinde olabilir) sb.etikkurul@medeniyet.edu.tr adresine iletilmelidir.

 1. Başvuru belgeleri tam olanların başvuruları değerlendirmeye alınır. Değerlendirme dosya üzerinden yapılabileceği gibi gerek görüldüğünde sorumlu araştırmacıdan sözlü veya yazılı bilgi alınır.
 2. Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve muhtemel tehlikelerini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, “Uygun Değildir” veya “Kurul’un görev/yetki alanına girmemektedir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir” veya “Uygun Değildir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak ve eksiklikleri gidererek tekrar Kurul’a başvuru yapabilir.
 3. Değerlendirilen başvuruların sonuçları sorumlu araştırmacıya başvuru formunda belirttiği e-posta adresi üzerinden bildirilir.
 4. Başvuru belgeleri, alınan kararlara mesnet oluşturması nedeniyle arşivlenir ve geri teslim edilmez.
 5. Lisansüstü tezlerle ilgili araştırmalarda, üniversitemiz dışındaki kurumlardan izin alınmasını gerektiren durumlar için, Etik Kurul onayından sonra İMÜ Lisansüstü Enstitü Müdürlüğü yazışma yapmaktadır.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
04.12.2023 Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu
04.12.2023 Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Bilgi Formu
04.12.2023 Gönüllü Katılım Onay Formu