SAĞLIK BİLİMLERİ ETİK KURULU

SAĞLIK BİLİMLERİ ETİK KURULU

Prof. Dr.  Mahmut GÜMÜŞ

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ

E-Posta: mahmut.gumus@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Prof. Dr.  Aytekin OĞUZ

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Aytekin OĞUZ

E-Posta: aytekin.oguz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 570 91 90

Prof. Dr.  Mahmut Tayyar KALCIOĞLU

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU

E-Posta: mahmut.kalcioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 570 90 74

Prof. Dr.  Turhan ÇAŞKURLU

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU

E-Posta: turhan.caskurlu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 570 91 60

Prof. Dr.  Ayşe OKANLI

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe OKANLI

E-Posta: ayse.okanli@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Prof. Dr.  Seyit ANKARALI

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Seyit ANKARALI

E-Posta: seyit.ankarali@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 40 19