SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları

İletişim Bilgileri

E-Mail
sabahat.ecder@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-
Prof. Dr. Abdulkadir TURGUT

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Abdulkadir TURGUT

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum

İletişim Bilgileri

E-Mail
abdulkadir.turgut@medeniyet.edu.tr
Telefon
2165709000 (310006)
Adres
-
Prof. Dr. Serhat KÖSEOĞLU

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Serhat KÖSEOĞLU

Birim
Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm
Klinik Bilimler
Anabilim Dalı
Periodontoloji

İletişim Bilgileri

E-Mail
serhat.koseoglu@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-
Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İletişim Bilgileri

E-Mail
hasan.kocoglu@medeniyet.edu.tr
Telefon
5422351025 ()
Adres
-
Prof. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk
Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku

İletişim Bilgileri

E-Mail
ferna.kayali@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162803751 ()
Adres
-
Prof. Dr. Elif OĞUZ

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Elif OĞUZ

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji

İletişim Bilgileri

E-Mail
elif.oguz@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162802810 ()
Adres
-
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ

Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı
Fizyoloji

İletişim Bilgileri

E-Mail
ertugrul.kilic@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Çalışma Esasları

 1. Bilimsel çalışmalarda (2547 sayılı Kanunun 42 inci ve 65 inci maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve diğer ilgili mevzuata göre), “etik kurallara uygunluk” ilkesine uyulmasını sağlamak amacıyla, üniversite çalışanlarının, öğrencilerinin veya üniversite dışından araştırmacıların yürütecekleri, veri kaynağı olarak insan veya hayvanlardan faydalanmayı gerektiren araştırmaların, uluslararası kabul görmüş araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların beden ve ruh sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesini sağlamak,
 2. Araştırmaya veri sağlayan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarını korumak, zarar görmelerini önlemek, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak, katılımcılar üzerinde yürütülecek araştırmaları etik yönden değerlendirerek uygun olup olmadığı konusunda karar almak ve görüş bildirmek,
 3. Araştırma veya inceleme sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında bilimsel yaklaşım ve yöntemlerin esas kabul edilmesini sağlamak,
 4. İnsan haklarına duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, güven, nesnellik, kişi veya kişilerin emeğine ve özerkliğine saygı, adalet ve akademik özgürlük prensiplerine bağlı kalınmasını sağlamaktır.

Çalışma Biçimi

 1. Etik Kurul başkanının veya başkan vekilinin çağrısı üzerine salt çoğunlukla ayda bir kez toplanır. Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
 2. Etik Kurul, gerektiğinde başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, kurul dışından uzmanların veya danışmanların görüşlerine başvurabilir. Bu kişiler toplantıya davet edilebilecekleri gibi yazılı görüşleri de alınabilir. Uzman veya danışmanların Etik Kurul’da oy hakları yoktur.
 3. Etik Kurul’a incelenmesi için gönderilen her bir araştırma önerisi başvuru sırasına göre incelenir. Başvurudan önce uygulamaya konulmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
 4. Etik Kurul üyelerinin dahil olduğu başvurular görüşülürken ilgili üye, görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.
 5. Etik Kurul tarafından düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerileri, sorumlu araştırmacı tarafından düzeltilerek tekrar başvuru yapılabilir ve Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.

Başvuru Rehberi

 1. İMÜ Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Tıp-Sağlık Bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğiyle ilgili izin başvuruları ile etik ihlal iddialarını inceler.
 2. Fen-Mühendislik veya Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki araştırmalar için ilgili etik kurullarına başvuru yapılmalıdır.
 3. Araştırmanızın etik kurul izni gerektirip gerektirmediğini TR Dizin Etik Akış Şeması’ndan kontrol edebilirsiniz. 
 4. Etik Kurul'a başvuru öncesinde İMÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi okunmalıdır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 1. Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna etik onay izni için yapılacak başvurularda Etik Kurul Başvuru Formu kullanılmalıdır.
 2. Katılımcıların yazılı onayının alınmasını gerektiren araştırmalarda Gönüllü Katılım Onay Formu kullanılmalıdır. Çalışmaya katılan bireylerin 18 yaş altında veya yasal salahiyeti olmaması durumunda veli-vasi imzasıyla Onay Formu başvuruya eklenmelidir.
 3. İlgili öğretim elemanları aracılığıyla başvuru formları ile çalışmada kullanılacak olan bilgi ve belgelerin UBYS üzerinden Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 4. Başvuru belgeleri tam olanların başvuruları değerlendirmeye alınır. Eksik olan başvurular iade edilerek gerekli belgelerin temin edilerek yeniden başvuru yapılması istenebilir.
 5. Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve muhtemel tehlikelerini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, “Uygun Değildir” veya “Kurul’un görev/yetki alanına girmemektedir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir” veya “Uygun Değildir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak ve eksiklikleri gidererek tekrar Kurul’a başvuru yapabilir.
 6. Değerlendirilen başvurulara ait etik kurul kararı başvuru yapan sorumlu araştırmacıya UBYS üzerinden bildirilir.
 7. Başvuru belgeleri, alınan kararlara mesnet oluşturması nedeniyle arşivlenir ve geri teslim edilmez.
 8. Lisansüstü tezlerle ilgili araştırmalarda, üniversitemiz dışındaki kurumlardan izin alınmasını gerektiren durumlar için, Etik Kurul onayından sonra ilgili araştırmacı gerekli yazışmaların yapılması için İMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğüne başvurmalıdır.
 9. Lisans bitirme projeleriyle ilgili araştırmalarda, üniversitemiz dışındaki kurumlardan izin alınmasını gerektiren durumlar için, Etik Kurul onayından sonra ilgili araştırmacı gerekli yazışmaların yapılması için ilgili fakülte dekanlığına başvurmalıdır. (İMÜ Lisansüstü Enstitü Müdürlüğü yazışma yapmaktadır.)

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
05.05.2024 Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Bilgi Formu
05.05.2024 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
05.05.2024 Gönüllü Katılım Onay Formu