FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Özgür AKTAŞ

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Özgür AKTAŞ

Birim
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Biyomühendislik
Anabilim Dalı
Biyomühendislik

İletişim Bilgileri

E-Mail
ozgur.aktas@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162803210 ()
Adres
-
Prof. Dr. Kürşat AYAN

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Kürşat AYAN

Birim
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalı
Elektrik Tesisleri

İletişim Bilgileri

E-Mail
kursat.ayan@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162803217 (000000)
Adres
-
Prof. Dr. Ercan ERTÜRK

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ercan ERTÜRK

Birim
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Makine Mühendisliği
Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği

İletişim Bilgileri

E-Mail
ercan.erturk@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-
Prof. Dr. Hayriye SUNDU PAMUK

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hayriye SUNDU PAMUK

Birim
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Fizik Mühendisliği
Anabilim Dalı
Fizik Mühendisliği

İletişim Bilgileri

E-Mail
hayriyesundu.pamuk@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162804207 ()
Adres
-
Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ

Birim
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi

İletişim Bilgileri

E-Mail
cigdem.kilic@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162803452 ()
Adres
-
Prof. Dr. Pınar OBAKAN YERLİKAYA

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Pınar OBAKAN YERLİKAYA

Birim
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı
Moleküler Mikrobiyoloji

İletişim Bilgileri

E-Mail
pinar.obakan@medeniyet.edu.tr
Telefon
2162800000 (4211)
Adres
-
Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk
Anabilim Dalı
Medeni Hukuk

İletişim Bilgileri

E-Mail
sezer.cabri@medeniyet.edu.tr
Telefon
216 2803333
Adres
-

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Çalışma Esasları

 1. Bilimsel çalışmalarda (2547 sayılı Kanunun 42 inci ve 65 inci maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve diğer ilgili mevzuata göre), “etik kurallara uygunluk” ilkesine uyulmasını sağlamak amacıyla, üniversite çalışanlarının, öğrencilerinin veya üniversite dışından araştırmacıların yürütecekleri, veri kaynağı olarak insan veya hayvanlardan faydalanmayı gerektiren araştırmaların, uluslararası kabul görmüş araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların beden ve ruh sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesini sağlamak,
 2. Araştırmaya veri sağlayan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarını korunmak, zarar görmelerini önlemek, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak, katılımcılar üzerinde yürütülecek araştırmaları etik yönden değerlendirerek uygun olup olmadığı konusunda karar almak ve görüş bildirmek,
 3. Araştırma veya inceleme sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında bilimsel yaklaşım ve yöntemlerin esas kabul edilmesini sağlamak,
 4. İnsan haklarına duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, güven, nesnellik, kişi veya kişilerin emeğine ve özerkliğine saygı, adalet ve akademik özgürlük prensiplerine bağlı kalınmasını sağlamaktır.

Çalışma Biçimi

 1. Etik Kurul başkanının veya başkan vekilinin çağrısı üzerine salt çoğunlukla ayda bir kez toplanır. Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
 2. Etik Kurul, gerektiğinde başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, kurul dışından uzmanların veya danışmanların görüşlerine başvurabilir. Bu kişiler toplantıya davet edilebilecekleri gibi yazılı görüşleri de alınabilir. Uzman veya danışmanların Etik Kurul’da oy hakları yoktur.
 3. Etik Kurul’a incelenmesi için gönderilen her bir araştırma önerisi başvuru sırasına göre incelenir. Başvurudan önce uygulamaya konulmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
 4. Etik Kurul üyelerinin dahil olduğu başvurular görüşülürken ilgili üye, görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.
 5. Etik Kurul tarafından düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerileri, sorumlu araştırmacı tarafından düzeltilerek tekrar başvuru yapılabilir ve Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.

Başvuru Rehberi

 1. İMÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Fen ve Mühendislik alanlarındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğiyle ilgili izin başvuruları ile etik ihlal iddialarını inceler.
 2. Tıp-Sağlık Bilimleri veya Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki araştırmalar için ilgili etik kurullarına başvuru yapılmalıdır.
 3. Araştırmanızın etik kurul izni gerektirip gerektirmediğini TR Dizin Etik Akış Şeması’ndan kontrol edebilirsiniz. 
 4. Etik Kurul'a başvuru öncesinde İMÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi okunmalıdır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 1. Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kuruluna etik onay izni için yapılacak başvurularda Etik Kurul Başvuru Formu kullanılmalıdır.
 2. Katılımcıların yazılı onayının alınmasını gerektiren araştırmalarda Gönüllü Katılım Onay Formu kullanılmalıdır. Çalışmaya katılan bireylerin 18 yaş altında veya yasal salahiyeti olmaması durumunda veli-vasi imzasıyla Onay Formu başvuruya eklenmelidir.
 3. İlgili öğretim elemanları aracılığıyla başvuru formları ile çalışmada kullanılacak olan bilgi ve belgelerin UBYS üzerinden Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 1. Başvuru belgeleri tam olanların başvuruları değerlendirmeye alınır. Eksik olan başvurular iade edilerek gerekli belgelerin temin edilerek yeniden başvuru yapılması istenebilir.
 2. Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve muhtemel tehlikelerini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, “Uygun Değildir” veya “Kurul’un görev/yetki alanına girmemektedir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir” veya “Uygun Değildir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak ve eksiklikleri gidererek tekrar Kurul’a başvuru yapabilir.
 3. Değerlendirilen başvurulara ait etik kurul kararı başvuru yapan sorumlu araştırmacıya UBYS üzerinden bildirilir.
 4. Başvuru belgeleri, alınan kararlara mesnet oluşturması nedeniyle arşivlenir ve geri teslim edilmez.
 5. Lisansüstü tezlerle ilgili araştırmalarda, üniversitemiz dışındaki kurumlardan izin alınmasını gerektiren durumlar için, Etik Kurul onayından sonra ilgili araştırmacı gerekli yazışmaların yapılması için İMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğüne başvurmalıdır.
 6. Lisans bitirme projeleriyle ilgili araştırmalarda, üniversitemiz dışındaki kurumlardan izin alınmasını gerektiren durumlar için, Etik Kurul onayından sonra ilgili araştırmacı gerekli yazışmaların yapılması için ilgili fakülte dekanlığına başvurmalıdır.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
29.04.2024 Gönüllü Katılım Onay Formu
29.04.2024 Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu
29.04.2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Etik Kurullar Yönergesi
29.04.2024 Yükseköğretim Kurumlari Bilimsel Araştirma Ve Yayin Etiği Yönergesi