Ana Site

Bologna Bilgi Sistemi

Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform süreci olan Bologna, pek çok uluslararası kuruluşun iş birliği ile aralarında ülkemizin de bulunduğu 47 üye ülke tarafından sürdürülmektedir. Bologna reform sürecinin hedefi, Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisindeki yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu şekilde, bir ülke ya da yükseköğretim sisteminden diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliğinin ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin şeffaf ve detaylı bir biçimde tanımlandığı ve akademik programların yeterlikleri ve hedefleri, ders planları ve çıktıları gibi çok çeşitli bilgileri içeren Bologna Bilgi Sistemi’ne buradan ulaşabilirsiniz.