Uluslararası Öğrenci Başvuru

Uluslararası Öğrenci Başvuru

LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ

Uluslararası öğrencilerin Üniversitemizdeki lisans programlarına kabulü, kendi imkânlarıyla eğitim almak isteyen öğrenciler için Üniversitemiz tarafından düzenlenen İMÜYÖS sınavı ile veya burslu eğitim görmek isteyen öğrenciler için Türkiye Bursları yoluyla gerçekleşmektedir.  

İMÜYÖS Sınavı ile Kabul Süreci

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek lisans öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kabul koşulları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında (https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr) ilan edilir. Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden çevrim içi olarak alınır.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, her yıl yaz döneminde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sınavı (İMÜYÖS) düzenlenir ve sınav sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılır. Sürece ilişkin tüm duyurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr) yayınlanmakta olup aday öğrencilerin tüm duyurular için bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Seviye Tespit” sınavı veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe testlerinden birinden aldıkları sonuçlara göre belirlenir. 

Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayıp bir lisans programına kabul edilen adaylar, Türkçelerini geliştirmek için bir yıl izinli sayılarak bir Türkçe Öğretim Merkezinde eğitim görür ve yeniden Türkçe sınavına girerek başarılı olduktan sonra, kabul aldıkları programda lisans eğitimlerine başlarlar.  

Türkiye Bursları Programı ile Kabul Süreci

Türkiye Bursları, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde tam zamanlı veya kısa süreli bir program sürdürmeleri için seçkin öğrencilere verilen, devlet tarafından finanse edilen, rekabetçi bir burs programıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülmekte olan Türkiye Bursları programında ayrıca yurt, sağlık sigortası, öğrenci banka hesabı ve öğrenci oturma izni gibi hizmet ve prosedürlerde de uluslararası öğrencilere destek verilmekte ve bir yıllık Türkçe dil kursu imkânı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına burslu olarak başvurmak isteyen uluslararası öğrenciler başvurularını doğrudan YTB’ye yapmakta ve seçilen öğrencilerden uygun görülenler doğrudan üniversitemize yerleştirilmektedir. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için https://turkiyeburslari.gov.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ

Üniversitemizde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili tüm süreçler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülmektedir

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek lisansüstü öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve kabul koşulları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, her eğitim-öğretim dönemi sonunda Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında (https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr) ilan edilir. Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden çevrim içi olarak alınır. Koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan aday öğrenciler lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilebilirler. Sürece ilişkin tüm duyurular Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında yayınlanmakta olup aday öğrencilerin tüm duyurular için bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Seviye Tespit” sınavı veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe testlerinden birinden aldıkları sonuçlara göre belirlenir. 

Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar Türkçelerini geliştirmek için bir yıl izinli sayılarak bir Türkçe Öğretim Merkezinde eğitim görür ve yeniden Türkçe sınavına girerek başarılı olduktan sonra kabul aldıkları programda lisansüstü eğitimlerine başlarlar.   

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, duyurularda belirtilen bölümlere özgü kayıt kabul koşullarını yerine getirmek zorundadırlar. Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci adaylarının programlara başvuru koşulları ve kayıt esnasında istenen belgeler hakkında ayrıntılı bilgiye buradan; kabul edilen yabancı uyruklu lisansüstü öğrencilerin ödemesi gereken program ücretlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ

Üniversitemizdeki lisans ve lisansüstü programlara değişim öğrencilerinin kabulü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Mevlâna veya Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, uygun görülen derslere kayıtları yapılan değişim öğrencileri bir veya iki dönem İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğrenim görebilmektedir.

Üniversitemizde bir değişim programı ile eğitim alma hakkında ayrıntılı bilgi için Uluslararası Ofis web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.