Uluslararası Öğrenci Başvuru

Uluslararası Öğrenci Başvuru

Yabancı Uyruklu Adayların Programlara Başvuru Koşulları

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya yurt dışı (Yurt dışı mezunlarının YÖK Denklik Belgesi veya YÖK’ten alınan Tanıma Belgesi sahibi olması gerekmektedir) fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. YÖK Denklik ve Tanıma Belgesi Başvuru linki: https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru

b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya yurt dışı(Yurt dışı mezunlarının YÖK Denklik Belgesi veya YÖK’ten alınan Tanıma Belgesi sahibi olması gerekmektedir) fakülte/yüksekokul/enstitülerden bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. YÖK Denklik ve Tanıma Belgesi Başvuru linki: https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru

c) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan, ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.

d) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

e) Yabancı uyruklu adaylar, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

f) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin C1 seviyesinde olduğunu gösterir belge almış olmalıdır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kayıt Esnasında İstenilen Belgeler

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen Denklik Belgesi/Tanıma Belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin C1 seviyesinde olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

f) YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

g) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)