İletişim Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; aşağıdaki formu doldurarak Kurumunuza ibraz ettiğim veriler ilgili her türlü bilginin "kişisel veri" teşkil ettiğinin bilincindeyim. Kişisel bilgilerimin/verilerimin KVKK'da açıklandığı çerçevede; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesine, KVKK'da sayılan şekillerde işlenmesine ve veriler üzerinde her türlü işlemin gerçekleştirilmesine açıkça rızam ve muvafakatım vardır.


İLETİŞİM FORMU

 captcha