Haberler

YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Üniversitemizdeydi

24.09.2019

23 Eylül 2019 tarihinde Üniversitemize bir ziyaret gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dekanlarımız, Dekan Yardımcılarımız ve Bölüm Başkanlarımız ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç, akademisyenlerimiz ile gerçekleştirdiği toplantıda, yükseköğretim sistemindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. “Yerleştirmede son 10 yılın en iyi dönemini yaşadık” diyerek Türkiye’de yükseköğretim sisteminde sayısal hedeflere yönelik olarak büyük yol kat edildiğini belirten Prof. Dr. Saraç, YÖK olarak artık kaliteyi öncelediklerini ve yükseköğretim sistemini başarı temelinde seçkinci bir yaklaşımla yeniden kurgulamaya çalıştıklarını ifade etti. Bundan sonraki hedeflerinin “performans ve liyakat esaslı ilerlemeyi temin etmek” olduğunu söyleyen Saraç, YÖK’ün bu hedefe tek başına ulaşamayacağını ve bu konuda tüm üniversiteler arasında bir konsensusa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu bağlamda “Yeni YÖK” kavramı üzerinde duran Saraç, yeni YÖK yapılanmasının içinde kalitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun çok önemli bir rol oynadığını vurguladı. Üniversiteleri eğitim ve öğretim; araştırma geliştirme, proje ve yayın; uluslararasılaşma; bütçe ve finansman; topluma hizmet ve sorumluluk şeklinde 5 ana başlıkta izleyerek değerlendiren Kalite Kurulu’nun üniversitelerimize her yıl vereceği başarı karnelerinin, yükseköğretimde adalet temelinde rekabet yoluyla başarı ve kalitenin arttırılması için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında üniversitelerin çeşitlendirilmesi, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaştırılması, ihtisaslaşma ve araştırma üniversiteleri, öncelikli alanlar, üniversitelere yetki devri ve dijital okuryazarlık gibi yeni YÖK kavramları temelinde yürüttükleri yenilikçi proje ve çalışmaları ve Türkiye’de yükseköğretimde yaşanan başlıca sorunları detaylandıran YÖK Başkanımız, konuşması sonrasında hocalarımızın sorularını cevaplandırdı.

Toplantı sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a günün anısına hediye takdim etti.