Haberler

Uzaktan Eğitimde Ders Dönemimiz Başarıyla Tamamlandı

18.05.2020

Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinde başlatılan uzaktan öğretim süreci, planlandığı şekilde 15 Mayıs 2020 tarihinde sona erdi. 8 haftalık bu süreçte Üniversitemizin tüm programlarında mevcut teorik derslerin tamamı uzaktan öğretimle verilerek yüzde 100’lük bir başarıya ulaşıldı. Uygulamalı derslerin ise yüzde 41’i uzaktan öğretim yöntemiyle verilmiş olup bunların geri kalan kısmı öğretim üyelerimiz tarafından final sınavları öncesinde yine uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlanacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde Üniversitemizde 10 fakülte, 1 yüksekokul ve lisansüstü eğitim enstitüsünde 131 farklı programda öğrenim gören 9808 öğrencimiz 1366 teorik ve 103 uygulama dersini çevrimiçi platformlar üzerinden aldı. ALMS uzaktan öğretim sistemi, Edmodo öğrenme yönetim sistemi ve Zoom sanal sınıf oluşturma uygulamalarının kullanıldığı bu süreçte kurum olarak bu alanda çok önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeler edinmiş olduk.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerinin önemli bir kısmının uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlandığı bu süreçte, eğitimleri özveriyle gerçekleştiren değerli öğretim elemanlarımıza, derslere katılım gösteren öğrencilerimize, gerekli planlamaları yaparak koordinasyonu sağlayan tüm akademik birimlerimize, ilgili teknik eğitimleri sunarak altyapıyı hazırlayan ve gereken tüm teknik desteği sunan Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (UZEM) ile ilgili birimlere ve bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız.