Haberler

Üniversitemizin İlk Ufuk 2020 Programı Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

05.02.2018

Üniversitemizin İlk Ufuk 2020 Programı Projesi, Prof. Dr. Hasan Güçlü’nün MIDIDP İsimli Projesi Marie Sklodowska Curie Programı Kapsamında Desteklenecek!

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’ndan öğretim üyemiz Prof. Dr. Hasan Güçlü’nün “MIDIDP: Modeling Infectious Diseases in Dynamic Populations with Relocation and Refugeeism” (Sığınmacı ve Mülteci Problemi Olan Dinamik Toplumlarda Bulaşıcı Hastalıkların Modellenmesi) isimli projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Marie Sklodowska Curie Bireysel Burslar kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür. Proje üniversitemizin Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenecek ilk projesidir. Prof. Dr. Hasan Güçlü proje kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Maral ile birlikte demografi ve göç verilerini kullanarak bilgisayar ortamında ülkemizin ve Avrupa ülkelerinin sanal modellerini oluşturacak; bu popülasyonlar üzerinde grip ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların simülasyonlarını gerçekleştirecektir. Proje ekibi ayrıca mültecilerin veya göç ederek yer değiştirmiş grupların salgınlara etkisinin yanında yerel salgınların bu gruplar üzerine etkisini de araştıracak ve risk hesapları yapacaktır. Toplam bütçesi 158.000 Avro olan 2 yıllık projede öğretim üyelerimiz Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi ve Boston Northeastern Üniversitesi ile ortak çalışacaklardır.