Haberler

Üniversitemizde “Türkiye'de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları” Sempozyumu Gerçekleştirildi

16.10.2023

Üniversitemiz ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Türkiye’de bilim tarihi eğitimi ve araştırmalarının geçirmiş olduğu aşamaları belirlemek; bunların genel özelliklerini ve alanda yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak amacıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılında “Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları” Sempozyumu gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphanesi’nde gerçekleşen sempozyuma; Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürü Yunus PUSTU, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, Üniversitemiz Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şule TAŞKIRAN, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye’de farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum, 13 Ekim Cuma günü Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürü Yunus PUSTU, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şule TAŞKIRAN’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, bir konuşma gerçekleştirdi. “Yüz yılın üzerinden Bilim Tarihi Eğitimleri, Araştırmaları ele alınırken başka gündemlerle konuyu ele alma ihtiyacı olduğu görünüyor. Örneğin, artık sayılarını bilemediğimiz ölçekte endeksler var. Belli alanları doğrudan doğruya takip eden, sıralayan, üniversiteleri, programları, bölümleri kategorize eden endeksler var.  Üniversitecilik eskisi gibi değil, artık işin içinde rekabet var. Nasıl ekonomide rekabet varsa, eğitimde de rekabet var. Bugün itibarıyla yeryüzünde öyle kriterlerle üniversiteler takip ediliyor ki; bilimsel alan, verilen eğitim, eğitimin niteliği ve kalitesi gibi başlıklar dikkate alınıyor. BM’nin on yedi sürdürülebilirlik kalkınma kriterleri var, bu üniversiteleri bir yönüyle başka gündemlerle buluşturması gereken başlıklar. Detaya indiğiniz zaman yoksulluk, açlık, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet, iş ve ekonomik büyüme, sanayi – girişimcilik – altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, üretim – tüketim ve amaçlar için ortaklık gibi başlıkları görüyoruz. BM tüm dünya ülkelerinde bu başlıklarda bir hedef koymuş, Türkiye’de bu hedeflemeyi kabul etmiş ülkeler arasında. Şu an tüm ülkelerde üniversiteler bu kriterlerde sıralanıyorlar. Çok değerli hocalarım, bilim insanları; İstanbul Medeniyet Üniversitesi bu kapsamda kendine bir yer bulmaya çalışan üniversitelerden bir tanesi. 2010 yılında kurulan bir üniversite olarak, belki de bu anlamda kendimizi şanslı da buluyoruz. Yeni yapılanıyoruz, kendimizi yeni tanımlıyoruz. Yeni programlar açıyoruz, yeni bir yol alma arayışı içindeyiz. Bu itibarla bugünde icra etmiş olduğumuz “Türkiye'de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları” Sempozyumu’nun bu genel başlıklar içinde bizleri başka ufuklara götüreceğini düşüyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yapılan katkılarla oluşan bu sempozyum, bizim için çok değerli ve anlamlı bir sempozyum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in konuşmalarının ardından Üniversitemiz Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, Bilim Tarihi Eğitimleri ve Araştırmaları ile ilgili takdim konuşması gerçekleştirdi.

Takdim konuşmasının ardından Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi DEMİR tarafından bir açılış konferansı gerçekleştirildi.

İki gün süren sempozyum süresince 3 salonda eş zamanlı olarak  farklı konuları ele alan 16 oturum gerçekleştirildi.