Haberler

Üniversitemizde Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Sempozyumu Gerçekleşti

06.07.2022

Üniversitemizde, 15-17 Haziran 2022 tarihlerinde TÜBİTAK, İSTEV (İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı), Eyüpsultan, Tuzla ve Beyoğlu Belediyelerinin destekleriyle düzenlenen ve 12 farklı ülkeden 101 katılımcısıyla Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Sempozyumu gerçekleşti.


Sempozyumun ilk günü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Akabinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik misafirleri selamladı. İSTEV Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, İSTEV’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sempozyumun açılış konuşması Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, 2020’de düzenlenen aynı isimli çalıştaydan bu yana ne gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini, “Korona Günlerinde Ben-Anlatıları, 2020’den 2022’ye: Bir Durum Tespiti” başlıklı açılış konuşmasında anlattı. Öğrencilerin bitirdikleri tezlerden gerçekleşen yayınlara temas ederek, üniversitemizin bu konuda nasıl bir merkeze dönüştüğünü vurguladı. Sempozyumun açılış konferansı, ‘Hoşça Bak Zâtına...’: İslâm-Osmanlı 'Ben-Anlatıları' Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme” başlığıyla Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından verildi. Fazlıoğlu, ben-anlatısı kavramı ile hangi tür metinlerin içeriğe dahil edilebileceğini tartıştı. İslam-Osmanlı geleneğindeki bazı mühim metinlere de atıfta bulundu. Etkinlik akabinde, TVNET kanalında yayımlanan “Soruların Peşinde” programında konuşan Fazlıoğlu, etkinliğin kapsamlı bir değerlendirmesini de yaptı. Sempozyumun onur konuğu Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar idi. “Sır ile Nâle: Ben-Anlatılarının Osmanlı ve Dünya Tarihindeki Serencamı Üzerine” başlıklı konuşmasında Kafadar, hem bazı yeni keşifleri öne çıkardı hem de alanın önde gelen ismi olarak oldukça ufuk açıcı tespitlerde bulundu. Kapanış oturumunda, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. İsmail Kara ve Prof. Dr. Ali Akyıldız biyografi ile otobiyografi yazımını mercek altına aldı. 


Ben-anlatısı araştırmalarının dünyadaki tanınmış isimlerinden Rudolf Dekker, Claudia Ulbrich, François-Joseph Ruggiu ve Yury Zaretsky, Avrupa deneyimini, “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Envanterine Doğru: Avrupa Tecrübesinden Faydalanmak” oturumunda, Barbara Kellner-Heinkele’nin moderatörlüğünde paylaştılar. Sempozyumda salt Osmanlı coğrafyasına ait metinler ele alınmadı: Komşu topraklarda üretilen metinler “Osmanlı-Dışı Örnekler” ismiyle iki ayrı oturumda değerlendirildi. 16. yüzyıla ait metinler bir oturumda, 18. yüzyıla ait metinler farklı bir oturumda tartışıldı. “Asker ve Savaş Ben-Anlatıları”, “Gayrimüslim Ben-Anlatıları”, “Ulema-Sufi Ben-Anlatıları” ve “Kadın Ben-Anlatıları,” “Hatırat,” “Mecmualar-Mektuplar-Takvimler,” “Tercüme-i Hâller-Otobiyografiler,” “Ben-Anlatısının Sınırlarında”, “Osmanlı Edebiyatında Türler,” “Şair Ben-Anlatıları” ve “Manzum Ben-Anlatıları” gibi başlıklar altında  farklı eserler tanıtıldı/tartışıldı, zengin perspektifler sunuldu.


Seyyid Hasan’ın Sohbetnamesi üzerine bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. ODTÜ’den Gülşen Yakar, European University Institute/EUI’den Tunahan Durmaz ve New York Üniversitesi’nden Fatma Deniz Uzundağ, bu zengin günlüğü tamamıyla farklı perspektiflerle değerlendirdiler. Ayrıca aynı metin üzerine farklı açılardan nasıl çalışılabileceğinin birer örneğini sundular. 


Program, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Lazzoni Hotel’de gerçekleştirilen Gala yemeğiyle sona erdi. Gala yemeğinde bu toplantıların sürmesinin gerekliliği vurgulanırken, bir sonraki toplantının ise 2024 yılında Üsküp’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.