Haberler

Üniversitemizde İlk Kez Yenidoğan Bir Bebeğe Kök Hücre Tedavisi Yapıldı

02.01.2023

Yenidoğan yoğun bakımında son yıllarda büyük gelişmeler olmuş ve bebeklerin yaşam oranları önemli ölçüde artmıştır. Buna rağmen bazı hastalıkların tedaviye dirençli olmaları, bebeklerin sakat kalmasına yol açabilmektedir. Günümüzde bu tip hastalıklar sonucunda ortaya çıkan hasarları iyileştirebilecek pek az tedavi bulunmakta, kök hücre tedavileri ise bu tedavilerin başında gelmektedir. Kendisini yenileyebilen ve ihtiyaç halinde farklı hücre tiplerine dönüşebilen hücrelere kök hücre denilmektedir. Bu hücreler, dokularda eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini üretirler ve hasarlanan dokuda adeta birer “yedek parça” gibi görev görürler. Son yıllarda bu tedavi yönteminin yenidoğanlarda görülen kronik akciğer hastalığı, hipoksik-iskemik ensefalopati (oksijen eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan beyin hasarı) ve beyin içi kanamalar gibi hastalıklarda kullanımı gündeme gelmiştir. Ancak kök hücre tedavilerinin yapılacağı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin üst düzey alt yapı ve laboratuvar olanaklarına ve konuyla ilgili uzman hekimlere sahip olması gerekmektedir. Ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki yenidoğan ünitelerinde uygulanan kök hücre tedavisi, Sağlık Bakanlığı’ndan ve aileden gerekli izinler alındıktan sonra Üniversitemiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan ve beyin hasarı gelişme ve sakat kalma riski yüksek olan yenidoğan bir bebeğe başarı ile uygulandı. Bu bebekte, standart tedavi olan soğutma tedavisinin yanı sıra uygulanan bu tedavi ile bebekte doku rejenerasyonunun sağlanması ve inflamasyonun önlenmesi ve böylece beyin hasarının azaltılması hedeflendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve neonatoloji uzmanı Prof. Dr. Fahri Ovalı ve yenidoğan ekibi tarafından uygun şekilde elde edilen kök hücreler steril şartlarda  bebeğe verildi. Bebeğin tedavisi halen devam etmektedir.  Üniversitemizde ilk kez uygulanan bu yöntemin farklı hastalıklara sahip başka bebeklerde de uygulanması hedeflenmekte ve bu yöndeki çalışmalar sürdürülmektedir.