Haberler

Uluslararası Avrupalı Türkler İçin İkidillilik Kongresi Paris'te Gerçekleştirildi

30.10.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile MEB Fransa Eğitim Müşavirliği ile ortaklaşa tertip edilen “Uluslararası Avrupalı Türkler İçin İkidillilik Kongresi’ 28 Ekim 2018 tarihinde Paris’ta gerçekleştirildi.

Tematik konusu “İkidillilik” olan ve bu konuda yapılan çalışmaların sunulduğu sempozyumda ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşayan Türklerin çocuklarının dil eğitimi üzerine yapılan çalışmalar sunuldu.

Avrupada İkidillilikle İlgili Güncel Tartışmalar başlıklı panelle başlayan sempozyumda üç salonda Almanya, Fransa, Hollanda, Tunus, Avusturalya, Azerbaycan’dan gelen araştırmacılar tarafından sunulan 32 bildirinin sunulmasının ardından yurt dışında yaşayan Türklerin eğitim sorunlarının tartışıldığı  Diaspora Tarihselliği Bağlamında Eğitimin Değişen Sorun Alanları başlıklı panel ile sona erdi.

Açılış panelinde Berlin eğitim müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız Almanya’daki ikidilli Türk çocuklarının güncel sorunlarını istatistiki bilgilerle gözler önüne sererken Prof. Dr. M. Ali Akıncı da Fransa’daki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Kapanış oturumunda ise Maarif Vakfı Türkçe Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Gültekin Maarif Vakfı’nın eğitim vizyonunu ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Doç. Dr. Serdar Gülener ulus üstü anlaşmalarda eğitim hakkı ile ilgili sorunları dile getirirken Elif Madakbaş diasporada karar mekanizmalarını uzmanlık kavramı çerçevesinde sorgularken ikidillilerin uzmanlığını tartıştı. Doç. Dr. Bünyamin Bezci ise ikidillilik kavramının Avrupa zihin haritasında nasıl savunulabileceği konusunda söylenegelen liberal tezleri sorguladı. ​