Haberler

Türk Mûsikîsi Bölümü, Ahenk Müzikoloji Dergisi’nin ilk sayısını yayınladı!

10.05.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türk Mûsikîsi Bölümü öğretim kadrosunun Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren bir dergi çıkarmak üzere çalışmalara başlamasının ardından bölümün büyük gayretleriyle hazırlanan Ahenk Müzikoloji Dergisi’nin ilk sayısı nihayet yayınladı. Türk Mûsikîsi ve Müzikoloji alanlarında güncel çalışmaların yer alacağı bu platform, farklı fikirleri de kucaklayan bilimsel bir zemin üzerinde kurgulandı. Makale çeşitliliğinin önemsendiği bakış açısıyla her sayıda farklı bir editörle yayın sürecine gidilerek, dinamik bir yapıda hareket edilmesi planlanıyor. Derginin amacı ise, dünya müzikolojisine bir katkı sağlayacak akademisyenlere yayın alanı sunmakla birlikte Dünya’da bir Türk müzikoloji etkisi yaratmak olacaktır.

Editörlüğünü Türk Mûsikisi Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda derginin baş editörü Doç.Dr. Ali Tan’ın yaptığı ilk sayıda 4 makale, 1 biyografi ve 1 derleme çalışması bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki DergiPark platformunun ev sahipliğinde, elektronik olarak yayın hayatına başlayan dergi aşağıdaki konu başlıkları başta olmak üzere Sistematik, Kültürel ve Disiplinlerarası Müzikoloji konularında Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren, başka araştırmalara kaynak olabilecek, özgün makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır:


Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi (Türk ve Avrupa Müzik Teorisi), Müzik Antropolojisi, Türk Müzik Tarihi, Avrupa Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik ve Politika.

İlk sayısının ardından, bu kez 2. sayısı için çalışmalara başlayan Ahenk Müzikoloji Dergisi, bu sayıda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Hikmet Toker editörlüğünde 1 Temmuz 2018 tarihine dek makale kabulüne başlamıştır. Derginin sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, yine aynı linkle elektronik yolla çalışmalarınızı yayınlanmak üzere değerlendirme sürecine gönderebilirsiniz.

Ahenk Müzikoloji Dergisi; http://dergipark.gov.tr/ahenk