Haberler

Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumalarında Kapanış Dersi ve Sertifika Heyecanı

24.04.2018

İslâm-Türk temeddününün muhtelif alanlarındaki kurucu metinlerini haricî ve dâhilî yöntemlerle okumak ve çözümlemek; ayrıca bu metinlerin Türk düşüncesinin ve kimliğinin oluşumundaki etkileri üzerinde durmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mensupları İhsan Fazlıoğlu ile İsmail Güleç’in ortaklaşa düzenledikleri “Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumaları” kapsamında, 2017-2018 akademik yılı için ana tema olarak belirlenen “Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme” seminer dizisi 17 Nisan 2018 Salı günü Güney Kampüs Âşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış dersi ve sertifika töreniyle son buldu.

Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra üniversite dışından dinleyicilerin de ilgiyle takip ettikleri 90’ar dakikalık on dersten oluşan seminer dizisinde, 13. yüzyılda Anadolu’da halkı aydınlatan, toplumsal kültür birikimine büyük katkılar sunan nüfuzlu ailelerden birine mensup olan Âşık Paşa’nın  Moğol istilasının coğrafyada yarattığı hareket ve kültür etkileşimleri sebebiyle Fars kültürü etkilerine karşı siyasi ve kültürel kaygılardan kaynaklanan bir metin olarak ürettiği ve Türk dilini şuurla işlediği  kurucu ve taşıyıcı nitelikteki çok katmanlı eseri Garîbnâme çözümlenmeye çalışıldı.

Kapanış dersinin bitiminde seminerlerin en az yüzde yetmişini takip ederek sertifika almaya hak kazanan katılımcılara seminer yürütücüleri İhsan Fazlıoğlu ve İsmail Güleç tarafından sertifikaları takdim edildi.