Haberler

Soykırımcı İsrail Üniversitemizin Temsili Mahkemesinde Yargılandı

09.05.2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin organizasyonunda gerçekleşen İsrail’in yaklaşık 7 aydan bu yana Gazze’de işlediği soykırım suçundan dolayı 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 12.00’de toplanan farazi bir mahkeme tarafından yargılandı.

Mahkemede kendisine Güney Afrika’nın 2023’ün son günlerinde Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açmış olduğu soykırım davasını esas aldı.

Söz konusu mahkemenin birinci oturumunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berdal ARAL ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem YÜCEL ile birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir AKIL hakim olarak görev aldı. Yargılama sürecinde görev alan öğrenciler de İsrail ve Güney Afrika taraflarını temsil etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mahkeme Salonu’nda gerçekleştirilen farazi mahkemeye Rektörümüz Prof. Dr. Gülfetttin ÇELİK, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL, Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU ve Prof. Dr. Nuriye AKBAY, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ekrem TAK, Genel Sekreter Yardımcılarımız Ali POLAT ve  Aytaç YAZAR, akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Yargılama öncesi bir açılış konuşması gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK; insanlık tarihi boyunca yeryüzünde birçok kültür ihdas ettiğini, birçok devlet kurduğunu ve en nihayetinde insanlığın ‘Medeniyet’ olarak adlandırılan en üst çatıya ulaştığını; bu yapılar arasında iyi örnekler olduğu kadar kötü örneklerin de olduğunu ama bunlardan hiçbirinin İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu zulüm kadar ileri bir noktaya varmadığını vurguladı. İsrail’in yeryüzüne insanlığın en aşağısına çeken bir süreç yaşattığını ve maalesef bizleri de buna şahit olmaya zorladığını bu sebeple üniversitemizin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin bünyesinde kurulan bu temsili mahkeme ile yeni bir atılıma vesile olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Rektörümüzün açılış konuşmalarının ardından yargıçların ilk sözü Güney Afrika tarafını temsil eden öğrencilere vermesiyle birlikte muhakeme başladı. Güney Afrika tarafını temsil eden öğrenciler, İsrail’in tüm dünyanın gözünün içine baka baka masum insanlara yönelik bir soykırım suçu işlediğini ileri sürdü.

Gazze’yi hedef alan saldırılarda yasak silahların kullanılması, sivillerin ve sivil yerleşimlerin hedef alınması, halkın kasıtlı olarak su, yiyecek ve ilaç gibi en temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakılması, toplu katliamlar ve doğumları engellemek kastıyla çok sayıda hamile kadının katledilmesi gibi hususlar, bu farazi mahkeme tarafından soykırım suçunun muhtemel unsurları olarak ileri sürüldü.

İsrail tarafını temsil eden öğrenciler Güney Afrika tarafının ileri sürdüğü suçlamaları kabul etmeyerek, İsrail’in, Gazze’deki terör örgütüne karşı bir tutum sergilediğini aynı zamanda kendi toprak güvenliği sağladığını dair bir savunma gerçekleştirdi.

Mahkeme salonunda biri Gazze'den diğeri Batı Şeria'dan iki Filistinli tanığın da hazır edildiği yargılamayı birçok akademisyen, öğrenci ve üniversite mensubu izledi.

I.Oturumu gerçekleştirilen temsili yargılamanın 15 Mayıs Çarşamba günü yine aynı salonda ve aynı saatte gerçekleştirilecek II. Oturum sonunda, mahkeme heyeti İsrail'le ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde verecekleri kararı açıklayacak.

Tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve üniversite mensuplarımızı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’de C Blok Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu'nda gerçekleştirilecek II. Oturum'a bekleriz.