Haberler

Sizler İçin İş Dünyasına Dair Araştırmalar Yaptık

12.09.2022

Son yüz yıl içerisinde teknolojik gelişmelerin katlanarak artması, yeni meslekleri ve bu mesleklerde ihtiyaç duyulan istihdamı ortaya çıkardı. Sanayi devrimi ile başlayan süreçte birçok iş kolu yerini makinelere bıraktıysa da bunun yanında yeni becerilere gerek duyulan, yeni meslekler önü açılmıştı. Şimdi de teknoloji devrimini yaşıyoruz ve her geçen gün yeni iş kolları, meslekler ortaya çıkıyor.

Meslek edinirken heyecan duyduğumuz bir alana yönelmek her zaman önemli ve insanın çalışma azmini arttıran bir şeydir. Araştırma şirketleri, üniversiteler gibi kurumlar başta olmak üzere, her yıl bununla ilgili araştırma yapan ve geleceğin mesleklerini öngören çalışmalar yayınlamaktadır.

Önümüzdeki 10 Yılda En Hızlı Yükselecek 20 İş 

Önümüzdeki 10 Yılda İş Piyasası Nasıl Değişecek? 
İstihdam alanı sürekli bir değişim halinde. 19. yüzyılda zirai işler büyük rol oynarken, bugün ABD’deki işlerin büyük bir bölümü yönetim, satış veya ulaşım alanlarında rol oynuyor. Bu durumda iş arayanlar, gelecekte en hızlı yükselecek olan işleri nasıl belirleyebilir? 

ABD İş Gücü İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) tahminlerine göre, 2020 ile 2030 yılları arasında 11,9 milyon yeni iş yaratılarak %7,7’lik genel bir büyüme oranı görülecek. Ancak bazı işlerin büyüme oranı bu düzeyi de katbekat aşacak. Bu grafikte BLS verilerinden yararlanarak en hızlı yükseliş – ve en hızlı düşüş gösterecek olan işleri ve ücretlerini sizler için düzenledik. 

Burada, COVID-19 pandemisinden sonra döngüsel toparlanmada ortalamayı aşan meslekleri kapsamayan bir veri kümesi kullandık. Örneğin film gösterici, biletçi ve restoran aşçısı gibi işleri kapsam dışında tuttuk. Bunlar çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan liste uzun vadeli yapısal gelişimi yansıtacak hale geldi. 

İşte karşınızda 2020 ile 2030 yılları arasında en hızlı yükseliş gösterecek olan işler, yaratılacak işlerin sayısı ve her pozisyon için ortalama ücretler.
 

Meslek

İstihdamdaki yüzdelik değişim, 2020–2030P

İstihdamdaki sayısal değişim, 2020- 2030P

Rüzgar türbini servis teknisyenleri

%68,2

4.700

Pratisyen hemşireler

%52,2

114.900

Güneş enerjisi sistemi kurulumcuları

%52,1

6.100

İstatistikçiler

%35,4

14.900

Fizyoterapist asistanları

%35,4

33.200

Bilgi güvenliği uzmanları

%33,3

47.100

Evde hasta bakımı ve kişisel bakım yardımcıları

%32,6

1.129.900

Tıbbi ve sağlık hizmetleri yöneticileri

%32,5

139.600

Veri bilimciler ve matematik bilimiyle ilgili

diğer tüm meslekler

%31,4

19.800

Asistan hekimler

%31,0

40.100

Epidemiyoloji uzmanları

%29,6

2.300

Lojistikçiler

%29,5

56.400

Konuşma ve dil patolojisi uzmanları

%28,7

45.400

Hayvan terbiyeciler

%28,5

17.200

Bilgisayarlı sayısal denetim aracı programlayıcıları

%27,4

7.400

Genetik danışmanları

%26,2

600

Krematoryum operatörleri ve kişisel bakım

ve hizmet sunan diğer tüm meslekler

24.8%

19.900

Yöneylem araştırmaları analiz uzmanları

%24,6

25.600

Meslek

İstihdamdaki yüzdelik değişim, 2020–2030P

İstihdamdaki sayısal değişim, 2020- 2030P

Sigorta uzmanları

%24,5

6.800

Sağlık branşları öğretmenleri, lise sonrası

%24,3

58.900

Rüzgar türbini servis teknisyenleri en hızlı gelişme oranını sergilerken güne enerjisi sistemi (solar panel) kurulumcular üçüncü sıraya yerleşiyor. Bu hızlı gelişme, yenilenebilir enerjiye yönelik talepten kaynaklanıyor. Ancak bunla sahası nispeten küçük olan meslekler olduğundan bu iki rolde toplu olarak yaklaşık 11.000 yeni iş yaratılacak.

En hızlı gelişim gösteren 20 işten 9’u sağlık hizmetleri veya ilgili alanlarda çünkü 1946-1964 yılları arasında doğan “baby boomer” nüfus yaşlanıyor ve kronik hastalıklar da giderek artıyor. Banyo yaptırma ve besleme gibi rutin sağlı bakım işlemlerinde  yardımcı  olan  evde  hasta  bakımı  ve  kişisel  bakı yardımcılarında  da  önümüzdeki 10 yılda 1 milyondan fazla yeni iş ortay çıkacak. Bu da 2020 ile 2030 yılları arasında ortaya çıkacak olan tüm yeni işleri neredeyse %10’u demek. Ne yazık ki bu işçiler listede en düşük ücret alanla konumunda.

Bilgisayar ve matematikle ilgili işlerde de büyük gelişme yaşanması bekleniyor BLS’in öngörülerine göre, bilişim güvenliği ve yazılım geliştirmeye yönelik güçl bir talep görülecek; bu durum kısmen evden çalışanların sayısındaki artışta kaynaklanacak.
En Hızlı Düşüş Gösterecek 20 İş

Ekonomideki yapısal değişimler bazı işlerde oldukça süratli bir gerilemeye neden olacak. İşte önümüzdeki 10 yılda istihdamın en hızlı azalması beklene 20 iş.

Meslek

İstihdamdaki zdelik değişim, 2020

2030P

İstihdamdaki sayısal değişim, 2020-2030P

Yazman ve stenograflar

%-36,0

-16.300

Otopark revlileri

%-35,0

-2.800

kleer reaktör operatörleri

%-32,9

-1.800

Meslek

İstihdamdaki zdelik değişim, 2020

2030P

İstihdamdaki sayısal değişim, 2020-2030P

El aletleri operatörleri

%-29,7

-2.400

Telefon operatörleri

%-25,4

-1.200

Saat tamircileri

%-24,9

-700

Kapıdan kapıya pazarlamacılar, gazete- dergi satıcıları, işportacılar ve ilgili meslekler

%-24,1

-13.000

Santral görevlileri, çağrı yanıtlama dahil

%-22,7

-13.600

Veri girişi uzmanları

%-22,5

-35.600

Ayakkabı makinesi operatörleri ve yardımcıları

%-21,6

-1.100

Hukuk sekreterleri ve idari asistanları

%-21,0

-33.600

Çiçek tasarımcıları

%-20,1

-8.500

netici sekreterleri ve özel kalem müdürleri

%-18,7

-100.600

Prefabrik bina ve mobil ev  kurulumcuları

%-18,4

-600

Tele pazarlamacılar

%-18,3

-21.900

Sipariş memurları

%-18,2

-24.400

Zamanlama aygı montajcıları ve ayarcıları

%-17,8

-200

Mücellitler ve baskı son işlemcileri

%-17,5

-7.300

Baskı öncesi teknisyenleri ve görevlileri

%-17,1

-4.800

Veznedarlar

%-16,9

-73.100

En hızlı düşüş gösterecek 20 işten 8’i ofis ve idari destek hizmetlerini kapsıyor Bu kategorinin şu anda ABD’deki istihdamın neredeyse %13’ünü oluşturduğu ana  kategorilerin  en  büyüğü  olduğu  –  düşünüldüğünde  bu  durum  endişe uyandırabilir. Mal ve hizmet üretimiyle ilgili işler ve satış işlerinde de gerileme görülecek.

Tüm bu gerilemelerde en büyük suçlu muhtemelen otomasyondur. Örneği ses otomatik olarak yazıya dönüştüren yazılımlar, stenograflara duyulan ihtiyaç azaltacaktır.
 

En hızlı gerileme gösteren işler genellikle düşük maaş aralığında yer alsa d bunun bir istisnası da var. Maaşları $100.000’ın üzerinde olan nükleer reaktör operatörlerinin istihdamında %-33 gibi keskin bir düşüş yaşanacak. 1990’larda bu yana hiç yeni nükleer tesis açılmadı ve yenilenebilir enerji kaynaklar nükleer enerjiyle ciddi rekabet halinde.

Dikkat: Eğitim Gerekiyor
İstihdamın yapısı değiştikçe bazı işler ortadan kalkarken bazı yeni işler ortay çıkıyor. Örneğin üretimle ilgili işler gerilerken, “bilgisayarlı sayısal deneti aracı programlayıcıları” alanı yeni fırsatlar sunuyor. Bu çalışanlar otomatik ekipmanlar  kullanarak  malzeme  işleme  sürecini  denetleyecek  programla geliştirir.

En hızlı yükseliş gösteren işlerin birçoğu daha yüksek ücretli olsa da genellikle
ileri düzey eğitim de gerektiriyorlar.
 

En Hızlı Yükselen 20 İş

En Hızlı Gerileyen 20 İş

# ortalama maaş > $41.950

17

5

# lise sonrası eğitim gerektirenler

16

0

En hızlı yükselen 20 işten 17’sinde ortalama maaşlar, tüm işlerin ortalama maaşına denk gelen $41.950’nin üzerinde. Bu işlerin çoğu aynı zamanda lise sonrası eğitim de gerektiriyor. Bu fırsatlar, sadece lise diploması gerektiren işlerin yerini alacak.

Okul ücretlerinin enflasyona göre çok fazla arttığı bu ortamda, bu durum işin kaybeden çalışanlar ya da iş gücüne yeni katılan gençler için sıkıntılar doğurabilir.