Haberler

“Sıfır Atık Yaklaşımı” Etkinliklerimizi Gerçekleştirdik

13.12.2019

Bilindiği gibi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve geniş bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan “Sıfır Atık Yönetimi Uygulama Planı” çerçevesinde yürütülen “Sıfır Atık” uygulamasına Üniversitemiz de geçiş yaptı. Bu kapsamda, “Sıfır Atık Yaklaşımı: Atık Oluşumunun Önlenmesi ve Atıkların Geri Kazanılması” başlığı altında, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize yönelik bir dizi bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkan Şahinkaya’nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliklerin ilki, 28 Kasım 2019’de Cevizli Yerleşkesi Konferans Salonumuzda; ikincisi 5 Aralık 2019’da Güney Yerleşke Âşık Paşa Konferans Salonumuzda; üçüncüsü ise 12 Aralık 2019 tarihinde Orhanlı Yerleşkesi Konferans Salonumuzda düzenlendi.

Prof. Dr. Erkan Şahinkaya sunumlarında, ülkemiz ve dünyadaki çevresel sorunlar ve bunların toplum üzerindeki etkilerini; ülkemizde ve İstanbul’da oluşan atıkların miktarı, geri kazanımı ve ekonomiye geri dönüştürülmesine yönelik alternatif yaklaşımları ve Sıfır Atık Projesinin bu kapsamdaki önemi ve hedeflerini detaylı bir biçimde ele aldı.