Haberler

SCImago 2024 Kurumlar Sıralaması’nda İktisat Alanında Türkiye’de Yine 1. Sıradayız

06.03.2024

Tüm dünyadaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarını araştırma performansı, inovasyon çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden değerlendiren SCImago Kurumlar Sıralaması’nın (SIR) 2024 listesi açıklandı. Türkiye’den 140 üniversitenin dahil edildiği sıralamada İstanbul Medeniyet Üniversitesi geçen yıla göre 4 basamak yükselerek 40. sırada yer aldı. Scopus verilerine göre oluşturulan 2024 Sıralamasında Araştırma alanında Türkiye’deki üniversiteler arasında Üniversitemizin 20. sıraya yerleştiği görülüyor. Ayrıca Üniversitemiz, Toplumsal Etki alanında geçtiğimiz yıla kıyasla 1460 basamak birden yükseldi. Bu alanda sergilediğimiz bu ciddi yükselişte SIR 2024 Sıralaması Toplumsal Etki göstergelerine, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla ilgili yeni bilgi üretimi”, “kadınların araştırma süreçlerine katılımı” ve “elde edilen sonuçların kamusal politikaların oluşturulması veya geliştirilmesinde kullanılması” şeklinde üç yeni göstergenin eklenmesinin ve Üniversitemizin bu alanlarda öne çıkan girişimlerinin önemli etkisi olduğu belirlendi.

SCImago Kurumlar Sıralaması 2024’te genel sıralamalara ek olarak kurumların bilimsel performansı 19 farklı alanda değerlendirildi. Alan sıralamalarında Üniversitemizin dikkat çekici başarılar kazanarak belli alanlarda ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler arasında lider konumuna yerleştiği görülüyor. Buna göre Üniversitemiz; İktisat, Ekonometri ve Finans alanında Türkiye’deki üniversiteler arasında 1., dünya genelinde 155. olurken; Çevre Bilimleri alanında Türkiye’de 3., dünyada da 446. sıraya yerleşti. Üniversitemiz, İşletme ve Muhasebe alanında ise Türkiye’deki 3.’lük konumunu koruyarak dünyada da 753. sırada yer aldı. 

Üniversitemizin önemli başarı kaydettiği diğer bazı alanlara bakıldığında, Enerji alanında Türkiye’de 15., Sosyal Bilimler alanında 18., Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji ile Tıp alanlarında 34. sırada yer aldığı görülüyor.

SCImago Kurumlar Sıralaması 2024 sonuçlarına buradan, Üniversitemizin Sıralama’daki profiline ise buradan ulaşabilirsiniz.