Haberler

Öğretim Üyemizin Projesi Avrupa’daki En Eski Osmanlı Temliknamesini Gün Yüzüne Çıkardı

03.02.2020

Eğitim Bilimleri Fakültemizin Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Güler Doğan Averbek’in yürüttüğü "Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti" projesi, Almanya’nın başkenti Berlin’de Avrupa’daki en eski Osmanlı temliknamesini ortaya çıkardı. Proje çalışmaları sırasında bulunan 2. Murat dönemine ait berat türünde temlikname, Berlin Devlet Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte sergilendi. 

Osmanlı padişahları tarafından verilen beratın bir çeşidi olan ve mülk ihsan edildiğini gösteren temlikname, 2. Murat’ın ilk saltanatı dönemine ait olup Hicri 845 (Miladi 1441) tarihini taşıyor. Bu türde Avrupa’nın en eski belgesi olan berat, 2. Murat tarafından dönemin veziri Fazlullah Paşa’ya devlete sağladığı yararlar neticesinde bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Saruhan Sancağı'na bağlı Batıkon köyünün tüm müştemilatıyla verildiğini gösteriyor. 

Berlin Devlet Kütüphanesinde 1300’den fazla kayıtsız Türkçe yazma bulunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Averbek, "Üniversitemin desteğiyle yazmaların her biri için tespit fişini oluşturabilmek amacıyla buraya geldim. Temliknameyi de onların arasında gördüm. Kataloglanmadığı için şu an araştırmacıların kullanımına kapalı. Ama oluşturduğumuz tespit fişiyle ve restore edildikten sonra incelemeye açık hale gelecek.” açıklamasında bulundu. 

Berlin Devlet Kütüphanesinin mülküne girmiş bulunan 15. asra ait belgenin okunur durumda ancak oldukça yıpranmış olduğunu belirten öğretim üyemiz, eserin restore edileceğini ve restorasyonun yaklaşık 6 ay süreceğini kaydetti.

Bu önemli keşifle ilgili haberler ulusal basına da yansımış olup haber detayına buradan ulaşabilirsiniz.