Haberler

Makine Mühendisliği Bölümümüz Uluslararası Otomotiv Konferansı Düzenledi

16.05.2018

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümümüz 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Uluslararası Otomotivde Gelişmeler Konferansını tamamlayarak sonuç bildirgesini yayımladı.

Yerli ve yabancı birçok katılımcının sunum yaptığı konferansta otomotiv endüstrisinin gelişimine dair çalışmalar ilk kez sunuldu. King Abdullah University of Science and Technology Üniversitesi Clean Combustion Research Center kurumundan Prof.Dr. Hong IM ve FORD OTOSAN şirketinden Dr. İsmail Hakkı Savcı’nın davetli konuşmacı olarak katılım sağladığı organizasyonda konferans başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Köten gerçekleştirdiği açılış konuşmasında dünyada ve Türkiye'de otomotiv endüstrisin geldiği son durum hakkında bilgi verdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü olarak 2017 yılında elektrikli araçlar için TÜBİTAK'ta motor tasarımları konusunda destek verdiklerini bildiren Dr. Hasan Köten 2019 yılında üretilecek yeni nesil araç için temel düzeyde çalışmaların tamamlandığını ve 2021 yılında seri üretimine geçilmesi yönünde yeni bir döneme geçilerek çalışmaların devam ettiğini söylemiştir. Açılış konuşmasında Dr. Hasan Köten son 12 yıldır ihracatta otomotiv endüstrisinin Türkiye'de lokomotif sektör olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda da araştırmacılar ve şirketler için ülkemiz otomotiv endüstrisinin cazibe merkezi olamaya devam edeceğini belirtmiştir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Abdullah Selim Parlakyiğit, Altay Arbak, Duygu Gündüz Raheem, Kaan Erdem ve Özlem Boydak’ın aktif olarak görev aldıkları konferansta ayrıca bölüm olarak yapılan çalışmalar da katılımcılara sunuldu. Birçok ülkeden, üniversiteden, araştırma merkezlerinden ve şirketlerden katılım sağlayan araştırmacılar yaptıkları çalışmaları katılımcılar ile paylaştılar. Konferansa katılım sağlayan ülkelerden ekonomisi belli bir düzeyin üzerinde olan sekiz ülke temsilcisi otomotivde yeni dijital dönemin araçlarının nerede nasıl üretilmesi gerektiği ve pazarın sürdürülebilirlik açısından nasıl planlanması gerektiğine dair tartışmalarda bulundular. Katılımcı sekiz gelişmiş ülke temsilcileri üretilecek yeni nesil elektrikli araçların belli bir ortaklık dahilinde ortak marka ürün olarak ortaya çıkması ve ortaya çıkacak elektrikli yeni nesil aracın ilk etapta doğal pazarı olarak bu ülkelerin üstlenmesi yeni bir markanın sektörde önemli bir paya sahip olabileceği üzerinde durdular.

Küreselleşen dünyada rekabetin oldukça sıkı olduğu belirtilen konferansın sonuç bildirgesinde tanınmış köklü firmaların şirket evliliği gerçekleştirdiği süreçte ortaya çıkarılacak yeni nesil yerli araç için katılımcı ülke ortaklıklarının fayda sağlayacağı üzerinde duruldu. Dünya çapında ön plana çıkacak ve milli bir marka olarak yeni nesil araç üretiminin katılımcı ülkelerin de pay sahibi olarak kar ve zarar ortaklığı çerçevesinde risklerin azaltılması ve alım garantisi ile pazar payının artırılarak rekabetçi dünyada kendine yer edebileceği vurgulanarak, konferansın sonuç bildirgesinde endüstri 4.0 olarak bilinen dijital dönemin otomotiv endüstrisinde çok daha fazla kendini hissettireceği, elektrikli araçların önümüzdeki dönemde pazarda büyük pay sahibi olacağı bu konuda özellikle elektrik depolama ünitelerinin batarya teknolojilerinin araştırma alanı olarak ön plana stratejik ürün olarak ortaya çıkacağı ve bu konuda şu aşamada ülkelerin patent toplama yarışına girdikleri belirtildi. Bunun yanında katma değeri yüksek kontrol üniteleri, aktarma organları ve güç ünitelerinin Türkiye'de üretilmesinin kolaylaştırılmasına yönelik teşviklerin artırılması yasal düzenlemelerin yapılması ve araştırma merkezleri üniversitelerin bu konu üzerine daha fazla yoğunlaşmasına yönelik desteklerin artırılması sonuç bildirgesinde önemle vurgulandı.