Haberler

İMÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Sertifika Programı Prof. Dr. Hayati Develi'nin Açılış Dersi ile Başladı

19.06.2019

Üniversitemiz TÖMER birimi tarafından düzenlenen Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Aşık Paşa Konferans salonunda açılış dersi ile başladı. Açılış dersi, Türkçenin yurt dışında öğretimi alanında önemli görevler üstlenen Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında yabancılara Türkçe öğretiminin, 11. yy’da Kaşgarlı Mahmud’un Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme aldığı Dîvân u Lügâti’t- Türk’ten günümüz modern dil öğretimi tekniklerine uzanan serüvenine değinilmiş, yabancı dil ediniminin gerekleri ve yöntemleri hakkındaki süreç ele alınmıştır.

Günün ikinci semineri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet N. ÇİÇEKLER tarafından verildi. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi ve sözcük öğretiminin önemi ve yöntemleri üzerine bilgiler paylaşıldı.

İki hafta sürecek olan program, alanda hem akademik çalışmaları bulunan hem derinlikli tecrübelere sahip değerli akademisyenlerin katkılarıyla devam edecektir.