Haberler

Fakültelerimizin Akademik Kurul Toplantılarına Rektörümüz de İştirak Etti

07.11.2019

2019-2020 eğitim-öğretim yılına yönelik olarak Fakültelerimiz için yol haritasını belirlemek ve sürekli gelişim hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen akademik kurul toplantılarına Rektörümüz de iştirak etti.

Mevcut sorun ve eksikliklerin derinlemesine ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı akademik kurul toplantıları; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için 04.10.2019; Siyasal Bilgiler ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri için 14.10.2019 tarihinde; Diş Hekimliği ve Turizm Fakülteleri için 15.10.2019; Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri için 17.10.2019; Hukuk Fakültesi için 24.10.2019; Edebiyat Fakültesi için 01.11.2019 ve Tıp Fakültesi için 07.11.2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Fakültelerin sunumlarının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Üniversitemizdeki mevcut durum, çeşitli alanlarda gelinen noktalar ve geleceğe yönelik amaç ve projelerimiz hakkında Fakülte personelimizi bilgilendirdi. Rektörümüz konuşmalarında, bilhassa eğitim-öğretim için büyük önem taşıyan derslik ve akademik personel binalarının inşası ile yeni kütüphane ve hastane binaları gibi inşa projelerimizdeki son durum, açılması planlanan yeni programlar ve eğitim kalitemizi daha da arttırmak için yapılabilecekler gibi konular üzerinde durdu. Prof. Dr. Çelik, yenilenen projemizi görseller eşliğinde tüm detaylarıyla açıkladı.

Öğrenci sayımızdaki hızlı artışa, personel ve fiziki altyapı konularındaki tüm eksiklerimize rağmen yakın dönemde açıklanan URAP Üniversite Sıralaması’nda 29. olarak önemli bir başarı yakaladığımızı belirten Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, eğitim kalitemizi daha da ileriye taşıyabilmemiz için Fakültelerimizden beklenenlere değinerek şöyle dedi: “Artık Türkiye’de üniversitecilikte kemiyetten çok keyfiyete önem vermemiz gereken bir durumdayız. 2020-2024 Stratejik Planımızı ciddiyetle hazırladık ve bu planla 5 yıl sonra nerede olacağımıza dair bir vaatte bulunduk. Beraber ilerleyebilmemiz için biz sizden, bütün hocalarımızın ve öğrencilerimizin görüşleriyle olgunlaşan, bölümlerden beslenerek büyüyen ve Fakültenin ortak yaklaşımı olarak birbirine eklemlenmiş, bütünleştirilmiş 4 yıllık somut planlar bekliyoruz.”

Bu bağlamda tüm Fakülte mensuplarımızdan öncelikle kısa ve uzun vadeli eylem planları istediklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, tüm öncelikli ihtiyaçların bu planlara göre kesinleştirileceğini vurguladı.

“Öğrenci odaklı” olma vizyonumuz doğrultusunda hocalarımızın rolünün büyük olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çelik, “Biz burada öğrenci için varız. Hocalarımız derslerine öğrenci esaslı olarak yoğunlaşmalı. Tez danışmanı olan hocalarımız öğrencilerine düzenli zaman ayırmalı. Öğrenciyle iletişim ve takip edilebilirliğin geliştirilmesi gerekiyor. Amacımız, piyasaya hazır, özgüvenli öğrenciler yetiştirmek.” dedi. Rektörümüz, “Türkiye’nin geleceği ellerimizden geçiyor” diyerek hocalarımızdan öğrencilerle toplumsal noktada da ilgilenmelerini ve onlara sahip çıkmalarını istedi.

Akademik kurul toplantıları, Fakülte mensuplarının sorularının cevaplanması ile sona erdi.