Haberler

Eğiticilerin Eğitimi Programımız Başarıyla Gerçekleştirildi

26.09.2018

Üniversitemizin akademik kadrosuna yönelik olarak düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında verilen eğitimler başarıyla tamamlandı. 11, 13 ve 14 Eylül 2018 tarihlerinde verilen eğitimlere 5 fakültemizden, toplam 78 öğretim elemanı katıldı (Profesör: 10, Doçent: 10, Doktor Öğretim Üyesi: 26, Doktor: 4, Öğretim Görevlisi: 5, Araştırma Görevlisi: 23). Eğitimler Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER koordinatörlüğünde çalışan Eğitimi Değerlendirme ve Geliştirme Çalışma Grubu tarafından planlandı ve yürütüldü. Eğitimlerin verilmesinde Eğitim Bilimleri Fakültemizin öğretim elemanları; Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Ömer AVCI, Dr. Öğretim Üyesi Serkan UÇAN ve Arş. Gör. Halime YILDIRIM katkı sağladı. Öğretim elemanlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirlemek ve yeni eğitimleri planlamak için eğitimlerin verilmesi sürecinde ihtiyaç analizi ve eğitimi değerlendirme formu kullanılarak katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Formlarda katılımcıların kişisel bilgileri sorulmadı ve gönüllü katılım esas alındı. Toplanan formlardaki nicel verilerden elde edilen bulgular, “Aldığınız eğitime 10 üzerinden kaç verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların ortalamasının 8,2 (f=43, sd=1,3) olduğunu göstermektedir. ‘Eğitimi Değerlendirme Ölçeği’nden elde edilen bulgular, (en yüksek 5, en düşük 1 puan alınabilecek derecelendirme üzerinden üretilen puan ortalamaları); dersin işlenme süreci için: 4,67 (f:52, sd=,55), derste kurulan iletişim için: 4,69 (f:49, sd=,55), dersin işlendiği ortam için 3,72 (f:51, sd=1,2), eğitimle ilgili organizasyon için: 4,11 (f:51, sd=1,17), eğitimin amacına uygunluğu için 4,45 (f:50, sd=,79) ve eğitim sonucu ulaşılan çıktılar için 4,27 (f:51, sd=,78) şeklindedir. Bu bulgular dikkate alındığında eğitimlerin başarıyla gerçekleştirildiği söylenebilir. Hem nicel hem de nitel bulgular ileride gerçekleştirilecek eğitimlerin planlanması ve yürütülmesinde dikkate alınacaktır. Gerçekleştirilen eğitimlerin içeriğine ve kullanılan öğrenme materyallerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

1) "Eğiticilerin Eğitimi Programı Ders Tanımları"

2) "Öğretim İlke ve Yöntemleri 1: Aktif Öğrenme Sunusu"

3) "Ölçme ve Değerlendirme 1: Ölçme Aracı Geliştirme ve Puanlama Sunusu"