Haberler

“Dijital Çağda Ebeveynlik ve Öğretmenlik” İş Birliği Protokolü Kapsamındaki Projeler Tamamlandı.

05.08.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi koordinatörlüğü ile gerçekleştirilen ‘’Dijital Çağda Ebeveynlik ve Öğretmenlik’’ iş birliği protokolü kapsamındaki projeler ve yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Güngören İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi” ve “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi” başlıklı iki proje gerçekleşti. Her iki projeye ait rapor sonucu, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne sunuldu.

Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi

Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman’ın yürütücülüğü ile ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında; eğitim programı geliştirilmiş ve ebeveynlerin temel dijital yeterliklerinin arttırılması hedeflendi; böylece risk ve tehdit altında olan çocukların dolaylı olarak korunmasına katkı sağlanması düşünüldü, proje faaliyetleri kapsamında İstanbul Güngören ilçesindeki ilköğretim ve ortaokulda çocuğu öğrenim gören 82 ebeveyne 11 başlık altında yüz yüze olmak üzere 4 saat süren eğitim gerçekleşti. Eğitimler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından düzenlendi.

Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerin Arttırılması Projesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Ardıç’ın yürütücülüğü ile gerçekleştirilen bu proje kapsamında; öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitim programı geliştirilmesi ve böylece öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlanması, bu nedenle risk ve tehdit altında olan çocukların da dolaylı olarak korunmasına katkı sunulması amaçlandı.

Proje faaliyetleri kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 85 öğretmene 11 başlık altında yüz yüze olmak üzere 4 saat süren eğitim verilmiştir. Eğitimler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından verildi.

Dijital ebeveynlik rollerinin güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim öncesi ve sonrası ebeveynlere Çocukların İnternet Kullanımında Ebeveyn Arabuluculuğu Ölçeği, Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği ve Anket Formu uygulandı.  Dijital ebeveynlik eğitim programı sonrasında yapılan ankette, eğitim öncesine göre ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliklerinin ve çocuklarının internet kullanımında ebeveyn arabulucu düzeyinin geliştiği görüldü. 

Sonuç olarak, eğitimin farkındalık düzeyini artıran bir değer olmasına bağlı olarak ebeveynlerin dijital ebeveynlik rollerine yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı okullarda, Halk Eğitim Merkezleri’nde, belediyelerin ücretsiz olarak eğitim veren merkezlerinde Çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebilme riski bulunan dijital cihaz ve uygulamaların güvenli ve verimli kullanımıyla ilgili ebeveynlerin yeterliklerinin ve farkındalıklarının arttırılması, Dijital Yetkinliklerin Arttırılması Projesi çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı amaçlandı.

Proje ekibinde, Prof. Dr. Aygül Yanık, Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Doç. Dr. Ensar Yılmaz, Doç. Dr. Halil Altındağ, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, Öğr. Gör. Dr. Özlem Akarsu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, Dr. Öğr. Gör. Zeynep Ardıç, Dr. Öğr. Üyesi Merve Ürem Çetinel, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Bıkmazer, Dr. Öğr. Üyesi Cem Malakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hande Arslan Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Yeler, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak, Arş. Gör. Dr. Ömer Uğur, Arş. Gör. Dr. Aslı Devrim Lanpir, Arş. Gör. Dr. Zeynep Sadıkoğlu, Arş. Gör. Murat Uçak, Arş. Gör. Dilşa Azizoğlu, Öğretmen Neslihan Akar ve Öğretmen Salih Aktürk yer aldı.