Haberler

“Dekanlık Söyleşileri”nin 11 Bölümü Yayımlandı

12.01.2022

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde hazırlanan ve yapımcılığını Prof.Dr. Ali Tan'ın, yönetmenliğini Öğr.Gör. Görkem Katmer’in ve bölüm moderatörlüklerini program konusunda uzman olan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının yaptığı "Dekanlık Söyleşileri" isimli Youtube programının, 2021 yılında 11 bölümü yayımlandı. Programın her bir bölümünde Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanlarında pek çok farklı konuya yer verildi.

Türk Musikisi alanında 5 farklı söyleşinin yayımlandığı programın ilk bölümünde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tan, TRT Müzik Kanal Koordinatörü Dr. Kenan Bölükbaş’ı konuk etti. Programda, TRT Müzik kanalının gelişimi, gençlerin müzik dinleme alışkanlıkları ve müzik dinleme deneyiminin dijitalleşmesi gibi konular irdelendi. Programın üçüncü bölümünde, Öğr.Gör. Metin Durgutlu, İstanbul Üniversitesi Öğr.Üyesi ve M.E.B. Itri Güzel Sanatlar Lisesi müdürü Doç Dr. Erhan Özden ile birlikte, Osmanlı'nın kuruluşundan Cumhuriyet'e kadar olan süreçteki musiki eğitimi süreçlerini ve Osmanlı Maarifi'nde Musikiyi değerlendirdi. Beşinci bölümde, Prof.Dr. Ali Tan ve Doç.Dr. Sami Dural, musiki ve akademi hakkında analizler yaparken; onuncu bölümde Doç.Dr. Sami Dural, Dr.Öğr. Üyesi Erdal Kılıç ve Öğr.Gör. Semih Özdemir Türk müziğinin yazılması hususundaki analizlerini, Hamparsum müzik yazısını, açıklamalı çevirisini yapmış oldukları ve Yeğya M. Dındesyan'a ait olan Müziğin Unsurları adlı kitap çerçevesinde değerlendirdi. 2021 yılında yayımlanan son bölümde STMF dekanı Prof. Dr. Ali Tan ve Doç.Dr. Sami Dural, "Türk Musikisi Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi ve yeni ses kayıt teknolojileri, çalgı yapımı, çevrim içi eğitim gibi konulara değindi.

Mimarlık alanında gerçekleştirilen 3 söyleşinin ilki olan ikinci bölümde Arş. Gör. Özge Gürsoy, İMÜ Ziraat Bankası Kütüphanesi mimarı İlker Otman ile birlikte, üniversite kütüphanemizin tasarım özelliklerini, barındırdığı işlevleri, mimari planlarını ve tasarım süreçlerini, kütüphanenin kampüs içerisindeki önemli yerini paylaştı.  Programın altıncı ve sekizinci bölümlerinin moderatörlüğünü yapan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Yıldız Aksoy, İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Bilge Işık ile kerpiç malzemesinin özelliklerini, kerpiçin insan, çevre sağlığı ve verimli enerji kullanımı için önemini, ve kerpiç mimariye dönüş konularını;  İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Derya Güleç Özer ile ise; mimarlığın geleceğinde bizi nelerin beklediğini ele aldı ve koruma alanındaki yeni teknolojiler ile ilgili bilgiler aktardı.

Sahne ve görüntü sanatları alanında gerçekleştirilen programın dördüncü bölümünde Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncu Dr. Öğretim Üyesi Sercan Özinan’ı, pandemi döneminde eğitimi, tiyatroyu ve tiyatronun dijitalleşme sürecini, yedinci bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Melike Saba Akım Çınar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Mesrure Melis Bilgin ile tiyatroda multimedya kullanımı ve dijitalleşme süreçlerini konuşmak üzere konuk etti.

Dokuzuncu bölümde ise, Sanat Tasarım ve Mimarlık fakültesi öğretim üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Melike Saba Akım Çınar ve Dr.Öğr.Üyesi Ferdi Çetin tiyatroda yeni dramaturjiler ekseninde yeni medya ve ekoloji gibi sanat ve felsefede tartışılan kavramları üzerine görüşlerini bizlerle paylaştı.

“Dekanlık Söyleşileri”nin yayımlanmış bölümlerini buraya tıklayarak izleyebilir, 2022 yılında yayınlanacak olan programları fakülte web sayfasından ve fakülte Youtube hesabından takip edebilirsiniz.