Haberler

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Sempozyumu Düzenlendi

16.05.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEBUAM) tarafından organize edilen I. Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Sempozyumu 11 Mayıs 2018, Cuma günü 15:00 - 17:00 saatleri arasında Güney Kampüs Âşıkpaşa Konferans Salonunda gerçekleştirildi.  Sempozyumda son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen çocuk istismarı konusu masaya yatırıldı. Alanında uzman dört bilim insanı tarafından problem, psikolojik/psikiyatrik, tıbbî ve hukukî yönleri bilimsel bir yaklaşımla irdelenirken,  konuşmacılar sorunun en aza indirgenmesi için psikologlar, doktorlar, ve güvenlik uzmanları ve kanun yapıcıların yapabileceklerini de ele aldılar.

Etkinlik ÇEBUAM Müdürünün “çocukluk ve masumiyet” konulu açılış konuşması ile başladı.  Daha sonra Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Fahri Ovalı yaptığı konuşmada, özellikle savaş, göç, fakirlik gibi koruyucu sosyal dokunun zayıfladığı dönemlerde çocuklara yönelik ihmal ve istismarın arttığına dikkat çekerek, başarılı toplumların önleyici tedbirleri sivil toplum kuruluşları ve devletin bütün birimlerinin işbirliği ile aldığını belirtti. Daha sonra uzmanlar aşağıdaki konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler.

1.Çocuk İstismarını Tanımada Adli Tıbbın Yeri ; Dr. Öğretim Üyesi Ömer Turan (İMÜ – Tıp Fakültesi)

2. Ceza Hukuku Açısından Çocuğun Cinsel İstismarı; Uzman  Melik Kartal (İMÜ – Hukuk Fakültesi)

3. Cinsellik Konuşulamadığında, Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

4. Görünemeyen İstismar Türleri (Duygusal ve Fiziksel) ve Görünme Önlemleri; Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Arıcı Özcan (İMÜ – Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 Sempozyum teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.