Haberler

Berlin’deki Kayıtsız Türkçe Yazmalar Projesinin İlk Safhası Başarıyla Tamamlandı

18.09.2019

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Güler Doğan Averbek tarafından yürütülen ve üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen “Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti” projesinin ilk safhası başarıyla tamamlandı.

Almanya’nın en büyük devlet kütüphanesi olan Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin) Şarkiyat Bölümünde bulunan 3308 cilt Türkçe yazmanın 1977’si, 1889 ile 1981 yılları arasında tasnif ve tavsif edilmiş, fakat 1331’i hakkında daha önce herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Araştırmacıların erişimine kapalı olan bu yazmaların tespiti için Berlin Devlet Kütüphanesi Şarkiyat Bölümünün davetiyle ve Üniversitemizin desteğiyle başlatılan projenin ilk safhasında, kayıtsız yazmalar Dr. Güler Doğan Averbek ve Ahmet Emin Saraç tarafından elden geçirilmiş ve tamamının tespit fişleri hazırlanmıştır. Yürütülen çalışmalar esnasında bu yazmaların bir kısmının müellif hattı olduğu veya önde gelen Türk hattatlarca istinsah edildikleri görülmüştür. Bu yazmalar arasında daha önce bilinen fakat nüshası henüz ele geçmemiş eserler de tespit edilmiştir. Projenin sonraki safhalarında bu bulgular ilim âleminin istifadesine sunulacaktır.

Proje kapsamında ayrıca Berlin Devlet Kütüphanesi Yazma Restorasyon Bölümünde incelemelerde bulunulmuş, kütüphane koleksiyonundaki Türkçe yazmalar hakkında Humboldt Üniversitesi, Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Ingeborg Baldauf ve Bergama Müzesi eski müdürlerinden Prof. Dr. Claus-Peter Haase ile görüşülmüştür.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Berlin Devlet Kütüphanesi işbirliğiyle yürütülen kayıtsız Türkçe yazmaların tespiti hakkındaki proje tamamlandığında bu eserler, araştırmacıların erişimine açık hâle gelecek ve ilmî çalışmalara kıymetli katkılar sağlanacaktır.