Haberler

Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi (Eof) Kuruldu

28.05.2018

8 Ocak 2018’de kurulan Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi’nin (European Observatory on Femicide-EOF) lansmanı 1 Mart 2018’de Malta Üniversitesi ev sahipliğinde resmi törenle yapıldı. 

Malta Devlet Başkanı Marie Louise Coleiro Preca, açılış konuşmasını yaptı: “Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi, ülkemizdeki tüm kadınların menfaati için, Avrupa Birliği genelinde etkili bir şekilde bilgi toplama ve toplama için çok gerekli bir fırsat yaratacaktır. Aynı zamanda, evrensel insan haklarına olan ortak taahhüdümüz hakkında güçlü bir mesaj gönderecektir. Kadına karşı bu ciddi suçun ülkelerimizde devam etmesine izin veremeyiz. Cesur olmalıyız. Kadın Cinayeti kelimesini kullanmalıyız ve toplumdaki bu felaketin temel nedenlerini keşfetmeliyiz. Ülkelerimizde politikaları ve eylemleri etkili bir şekilde bilgilendirmek ve etkilemek için devam eden bir değerlendirme süreci yoluyla cinsiyete dayalı şiddeti izlemeliyiz. Yasalarımızın tüm gücü ile kadınların ve kız çocuklarının korunmasını sağlamak için adımlar atmamız gerekmektedir. Bütün durumlarda kadınların görünürlüğüne öncelik vermeliyiz ve karşılaştıkları gerçek zorluklara cevap vermeliyiz. Her şeyden önce, kadınlara yönelik şiddeti kınamak ya da sürdürmek için tutum, inanç ve davranışlarda bir dönüşüm sağlamak önem taşıyor. Hiçbir kadın sadece kadın olduğu için hayatında korkuyla yaşamamalı.” Avrupa Konseyi'nden Johanna Nelles, Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nden Blandine Mollard ve Birleşik Krallık Kadın Cinayeti Sayımı Enstitüsü Karen Ingala Smith kadın cinayetini önleme alanında yaptıkları çalışmaları tartıştılar ve izleyicilerin sorularını yanıtladılar. Panelin ardından konuklara küçük bir resepsiyon verildi. 

Avrupa Konseyi Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO) başkan yardımcısı Prof. Dr. Marceline Naudi Avrupa Kadın Cinayeti (Femisid) Gözlemevi açlışında kadın cinayeti olan terim femisid’i “kadınların kadın olduğu için öldürülmesi olarak tanımlamıştır. EOF Ocak 2018'de faaliyete geçti ve verilerin harmanlanması yoluyla kadın cinayetleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. EOF, verileri izleyecek, tedarik edecek, araştırma geliştirecek, devletler arasında karşılaştırılabilirligi teşvik edecek, yerel bağlamları anlayacak ve ilgili paydaşlarla işbirliği yapacaktır. Avrupa'daki Kadın Cinayetleri konusunda ilk gözlemevinin kurulması üretilen veriler doğrultusunda kadın cinayetlerinin önlenmesi için Avrupa’daki tüm ülkelerle birlikte çalışmak için Avrupa'daki politika yapıcıları ve ülke düzeyindeki politika yapıcıları bir araya getirmeyi planlamaktadır. 
Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi (EOF), 2014-2017 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IS-1206 aksiyon numaralı “Avrupa Çapında Kadın Cinayetleri” (Femicide Across Europe) isimli bir Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) aksiyonu ile Avrupa’da ilk kez kadın cinayetleri konusunda 30 AB üleşinin katılımı ile bilimsel araştırma projesi ile başlamıştır. COST aksiyonuna (European Cooperation in Science and Technology – COST Association) her ülkeden 2 temsilci asil yönetim komitesi üyeleri ile temsilciler oluşturulmaktadır. Ülkemizden de iki asil yönetim komitesi üyesi olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Toprak ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sümeyra Buran bu COST Haraketi projesinde yer almışlardır. Dr. Buran COST asil yönetim komitesi üyesi olarak bu proje kapsamında Avrupa Çapında Kadın Cinayetleri Üzerine Verileri Araştırma ekibinde yer almış ve 26 AB ülkesinin Kadın Cinayetleri Ülke Raporlarının toplanması konusunda Gözlemevi Raporlama ekibinde görev almıştır. Bu bölümde hem diğer ülkelerin kadın cinayetleri gözlem raporlarının editörlüğünde hem de ülkemizin raporunun yazılmasında aktif rol almıştır. Bu raporlama ekibi ile birlikte Kadın Cinayetleri araştırma metodolojisi, Avrupa seviyesinde data kaynakları, ve 26 Avrupa ülkesindeki data kaynaklara genel bakış bölümlerinin oluşturulmasında aktif olarak çalışmıştır. 

Femicide Across Europe proje sonucunda Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi 8 Ocak 2018 tarihinde kurulmuştur. Proje sonuç raporu olarak da içerisinde Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlem Raporunun da olduğu Avrupa Çapında Kadın Cinayetleri (Femicide Across Europe) isimli araştırma kitabı 01 Eylül 2018 tarihinfe Policy Press tarafından yayınlanacaktır. 

25 Kasım 2015 yılında Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü’nde BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonovic her ülkede Kadın Cinayetleri Gözlemevinin açılması çağrısında bulunmuştur. Bu çağrı sonucunda Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevini kurmak için ilgili bakanlıklar ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman ile görüşmeler yapılmıştır. Dr. Buran Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevinin açılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile uzun süredir çalışmaktadır ve ilgili bakanlık yöneticileri bu konuda büyük bir destek vermiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman’ın da büyük destekleri doğrultusunda Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevi ilgili bakanlıklar ile işbirliği içerisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde kurulacağı, Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi açılışında BM temsilcilerine ve ilgili AB paydaşlarına bildirilmiştir. Bu resmi açılışa Türkiye adına davet edilen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini temsilen katılan Öğretim Üyesi Dr. Buran ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Temsilcisi olarak Prof. Dr. Ahmet Nohutçu katılmıştır.


Dr. Sümeyra Buran EOF açılışında kendisi ile yapılan röportajda şunları söylemiştir: “Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde verileri toplamak, analiz etmek ve gözden geçirmek için her ülkede bir kadın cinayetleri gözlemevinin kurulması önem arz etmektedir. Türkiye İstanbul Sözleşmesini imzalayan ilk ülke olarak kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda büyük bir özenle çalışmaktadır ve bu noktada Kadın Cinayetleri Gözlemevinin kurulmasına oldukça önem vermektedir. 3 bakanlık (aile, adalet ve içişleri) işbirliği ile İstanbul Medeniyet Üniversite bünyesinde Prof. Dr. Ahmet Nohutçu ile birlikte akademik bilimsel danışma kurulu oluşturarak kurmayı planladığımız Medeniyet İnsan Hakları Merkezi ve alt birimi olarak Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevinin ulusal yetkili otoriteler, bölgesel mekanizmalar, karar alıcılar ile birlikte üniversiteler, akademisyenler, STK’lar, kurbanların temsilcileri ve tüm paydaşlar ile bir multidisipliner ulusal farkındalık ağı kurmayı hedefliyoruz.” 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Temsilcisi olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Nohutçu açılış lansmanı öncesi Malta Üniversitesi Pro-Rektörü Dr. Carmen Sammut ile gelecekteki ikili işbirlikleri ve projeler hakkında toplantı yapmış ve ülkemizde kurulacak olan Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevi için karşılıklı destek konusunda toplantı yapmışlardır. Dr. Buran ve Dr. Nohutçu açılışta Avrupa İşleri ve Eşitlik Bakanı Dr. Helena Dalli'ye ülkemiz adına hatıra hediyesini sundular. Marceline Naudi (EOF Bilimsel Koordinatörü ve GREVIO başkan yardımcısı), Blandine Mollard (Avrupa Cinsiyet Eşitliği Esntitüsü), Karen Indiga Smith (Birleşik Krallık Kadın Cinayeti Sayımı Enstitüsü) ve açılışa katılan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele alanında çalışan yerel ve Avrupalı uzmanlar ile bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.