Haberler

Avrupa Birliği Projesinin Eğitim Etkinliği Portekiz’de Gerçekleştirildi

11.01.2024

Malta Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Malta, Türkiye, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Bulgaristan ortaklığında yürütülen “With you, we can do more for Less (WITH4LESS, 2023-1-MT01-KA220-ADU-000159589) adlı Erasmus+ projesinin ilk uluslararası toplantısı ve ortak eğitim etkinliği 3-7 Kasım 2023 tarihlerinde Portekiz’in Cuba beldesinde gerçekleştirildi. Uluslararası proje toplantısına ve ortak eğitim etkinliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi adına proje yürütücüsü Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN ve proje araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Eren SEZGEN katıldı.

Portekiz’de gerçekleştirilen toplantıda proje çıktıları arasında yer alan daha az tüketim danışmanlarının profillerinin belirlenmesi, çevrimiçi verilecek eğitimin modüllerinin ve materyallerinin oluşturulması gibi konularda proje ortakları tarafından sunumlar yapıldı. 

Bu kapsamda Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN çevrimiçi olarak verilecek eğitimin modülleri, öğrenme kazanımları, ölçme ve değerlendirme ve eğitim materyallerinin kalitesinin değerlendirilmesi konusunda, Dr. Öğr. Üyesi Eren SEZGEN ise turizm işletmelerinde sürdürülebilirlik uygulamaları ve sürdürülebilir turist davranışları konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

“WITH4LESS” projesinin amacı turizm sektöründe yer alan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının bir envanterini çıkarmak ve bu konuda eğitim vermek olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda eğitilecek ‘daha az tüketim danışmanları’ sayesinde turizm işletmelerinde çevreye duyarlı ve yeşil uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır