Etkinlikler

Sîreti Sûrette Görmek II - Modern Şiirde Hz. Peygamber'i Söylemek Çalıştayı

11.04.2018

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi ile Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  işbirliği ile Hz. Peygam­ber’in sanat ve edebiyat formlarıyla an­latımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartış­maya açmayı hedefleyen bir proje haya­ta geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli saha­larda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılacak. İki yıllık bir süre içerisinde farklı sahalar ve temalara odaklanan beş toplantı ile tamamlanması planlanan projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılır­ken bir taraftan da yapıcı teklifler sunul­ması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 29 Ka­sım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınmıştır. “Modern Şiirde Hz. Pey­gamber’i Söylemek” temasıyla tertiple­nen bu ikinci çalıştayda da modern şiirin imkânları üzerinde durularalar, çalıştay­larda sunulan tebliğler ve müzakereler ise Meridyen Derneği tarafından kitap­laştırılarak yayımlanacaktır.

Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek

I. Oturum

10.00 - 12.00

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Modern Türk Şairinin Hz. Peygamber’e Yönelişinin Ana Görünümleri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel

Kaside-i Bürde Bugün Yazılsa Nasıl Karşılanırdı?

Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu

Sîreti Anlatmada Modern Şiirin İmkânları

Arif Ay

Günümüz Şiirinde Peygamber Algısı

Müzakere

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Öğle Arası | 12.00 - 13.30

II. Oturum

13.30 - 15.10

Prof. Dr. Mehmet Narlı

Bütün Güzel Şiirler Naattir

Doç. Dr. Turgay Anar

Tedirginlikler Çağında Hz. Peygamber

İmgesine Sığınmak:

Modern Türk Şairinin Zihinsel Retinası

Ali Günvar

Bugünün Muhammed Noktası Olan

İnsan-ı Kâmil ve Şiirin Kelâm’dan Gelişi

Dr. Celal Fedai

Postmodern Çağda Naat Yazmanın Doğası

Müzakere

Prof. Dr. Hasan Akay

Ara | 15.10 - 15.30

III. Oturum

15.30 - 17.10

Prof. Dr. Şaban Sağlık

Hz. Muhammed’i Demistifikasyona Uğratmak: Modern Türk Şiirinde Hz. Muhammed’e

“Yabancılaştırılmış” Bakış

Doç. Dr. İbrahim Tüzer

“Mukaddes”e Dönüşen Dil:

Bir “Muhayyile” Olarak Hz. Peygamber

Anlatımı ve Modern Türk Şiiri

Ali Ural

Modern Türk Şiirinde Hz. Peygamber’i

Ashabıyla Anlatmak

Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan

Kâl ve Hâl Arasında:

Modern Şair Nasıl Bakar, Nasıl Görür?

Müzakere

Ali Ayçil

Değerlendirme

17.10 - 17.30