Etkinlikler

Çok Engellilik Arama Toplantısı (Multiple Disabilities Calling Meeting) (03-04 Mayıs 2018)

04.05.2018

Eğitim Bilimleri Fakültemiz ile Ayşe Nurtaç Sözbir Günebakan Çok Engelli Görmeyen Çocuklar ve Ailelerine Destek Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da, İMÜ Cevizli Kartal Yerleşkesi'nde Çok Engellilik Arama Toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu arama toplantısının amacı, birden fazla engel, tıbbi ve/veya gelişimsel sorun yaşayan kişilerin ülkemizde ulaşabildikleri eğitim olanaklarının artırılması ve “çok engellilik”in bir özel eğitim kategorisi olarak kabul edilmesi amacıyla, alanda çalışanlarla, özellikle ailelerin çeşitli konularda istişare etmesi ve işbirliği olanaklarının oluşturulmasıdır. Bu amaçla ülkemizden ve farklı ülkelerden akademisyenler, MEB ve STK temsilcileri ile bu konuda çalışan öğretmen, sağlık çalışanları ve diğer uzmanların katılımıyla disiplinler arası bir bakış açısıyla yapılacak bir buçuk günlük bir arama toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Toplantının açılış gününün ilk yarısında, farklı ülkelerden katılımcıların kendi ülkelerindeki çalışmaları paylaşacağı bir panel yapılacaktır. Ardından küçük çalışma grupları halinde ve aşağıda yer alan çeşitli konularda yapılacak toplantılar devam edecek ve ikinci günün sonunda çalışma gruplarından çıkan raporlar birleştirilerek sonuç raporu oluşturulacaktır. Sonuç raporunun YÖK veya MEB tarafından basımı gerçekleştirilecektir.
Küçük tartışma grubu konuları
- Erken çocukluk eğitimi ve erken müdahale hizmetleri
- Eğitimin iyileştirilmesi ve müfredat geliştirme (Öğretmen, ve uzmanların yetiştirilmesi, mesleki eğitim, müfredat)
- Sağlık ve eğitim politikaları ve düzenlemeler (Tanılama, değerlendirme, ICF, yerleştirme, yasa ve yönetmelikler)
- İletişim (Destekleyici teknoloji, alternatif ve destekleyici iletişim)