Duyurular

Türk Dünyası Basın Sempozyumu

10.10.2018

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Basın Vakfı, Azerbaycan Matbuat Şurası ile Gümüşhane Üniversitesi, Azerbaycan'dan Bakü Devlet Üniversitesi, Kazakistan'dan Al Farabi, Kırgızistan'dan Kırgızistan-Türkiye Manas, Makedonya'dan Fon, KKTC Yakın Doğu Üniversiteleri ile ortaklaşa ve geniş bir katılımla 7-8-9 Aralık 2018 tarihler arasında Amasya'da düzenlenmesi planlanan "Türk Dünyası Basın Sempozyumu" 14-15-16-17 Mart 2019 tarihine ertelenmiştir. Türk Dünyası Basın Sempozyumunun seslendiği coğrafya; Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Bulgaristan, Türk ve akraba topluluklarıdır. Türk dünyasında matbaacılığın, basının doğuşu, gelişimi; süreli yayınların ortaya çıkışı, modernleşme süreçlerinde basının yeri ve önemi; Türk coğrafyasında basın alanındaki önemli şahsiyetler, basının mevcut durumu ve geleceği gibi birçok konu bu sempozyumda detaylı bir şekilde irdelenecektir. Sempozyuma bildiri özetlerinin gönderileceği son tarihi ise 15 Ocak 2019'dur. 

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız