Duyurular

TÜBİTAK, Bİ-ÇABA Araştırmacı İlanı

23.02.2023

 • “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları: Envanter, Analiz (1500-1800)” adlı TÜBİTAK 1001 projesinde çalışmak üzere, BİÇABA programı kapsamında, araştırmacı bursiyerler aranmaktadır. Proje, Osmanlı coğrafyasında kaleme alınmış hatırat, günlük, özel mektup, rüya kayıtları gibi otobiyografik metinlerin Türkiye’deki Yazma Eser kütüphanelerinde yürütülecek çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılmasını; envanter ve analizinin yapılmasını amaçlamaktadır.
 • Bursiyer olarak başvuru yapanların aşağıdaki koşullardan en az birini sağlıyor olması gerekmektedir
 1. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya bu illerde ikamet eden doktora derecesini almış araştırmacı olmak.
 2. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışındaki üniversitelerde öğrenimlerine devam eden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı olup depremden doğrudan etkilenmiş olmak.
 • Projede yer alacak araştırmacıların Tarih (lisansüstü öğrenciler için yeniçağ Osmanlı tarihi alanı), Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinde lisans, yüksek lisans (tezli), doktora öğrencisi veya bu bölümlerden birisinden mezun doktora sonrası araştırmacı olmaları gerekmektedir. Araştırmacıların Osmanlı kültür tarihi, Osmanlı kitap kültürü, ulema-ilmiye-tasavvuf çalışmaları, Osmanlı yazma eserleriyle ilgili olmaları beklenmektedir.
 • Çağrı kapsamında proje süresi içerisinde olmak koşulu ile öğrenci ve doktora sonrası araştırmacılara verilecek destek süreleri aşağıdaki gibidir.
 1. Lisans öğrencilerine en fazla 6 ay
 2. Yüksek lisans (tezli) öğrencilerine en fazla 12 ay
 3. Doktora öğrencilerine en fazla 24 ay
 4. Doktora sonrası araştırmacılara en fazla 12 ay
 • Araştırmacı başvurusu başlangıç ve bitiş tarihleri: 1 Mart 2023-10 Mart 2023
 • TÜBİTAK, Bİ-ÇABA Programı hakkında detaylı bilgi için e-posta: biçaba@tubitak.gov.tr Telefon: 444 66 99
 • Projemiz hakkında bilgi almak için e-posta: benanlatilari@medeniyet.edu.tr