Duyurular

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2019 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları

31.08.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Yönetim Ekonomisi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

30

5

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

30

5

İslami Bankacılık ve Finans Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

30

5

İŞLETME ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İşletme Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

30

-

SAĞLIK YÖNETİMİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Sağlık Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

20

5

NOT: İlan edilen tüm Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kaydolan öğrenci sayısının 10 (on) kişinin altında olması halinde ilgili program açılmayacaktır.

B- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

31 Ağustos-06 Eylül 2018

Tel:  (216) 280 2345

                                                                         (216) 280 2346

                                                                         (216) 280 2342

C- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

10-11 Eylül 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

12 Eylül 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

12-13 Eylül 2018

Yedek Kayıt Tarihleri

14 Eylül 2018

D- BAŞVURU KOŞULLARI
 

 1. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

 1. Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

 1. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

 1. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları
 1. II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar mezuniyet koşulu, ALES koşulu, yabancı dil bilgisi koşulu ve diploma mezuniyet notu koşulu konusunda yukarıda belirtilen hükümlere tabidir.
 2. Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

E- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar.

 1. II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Yüksek lisans programına başvuracakların lisans mezuniyet not belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, mezuniyet not belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Başvuru Formu (online doldurulur.)

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.
 2. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

G- KATKI PAYI ÜCRETLERİ

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Dönemlik (Ders Başına)

540 TL (5x540=2.700 TL bir Yarıyıllık)

Toplam (2 Dönem)

5400 TL

3. Döneme Uzatıldığı Takdirde Ders Başına

540 TL

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İçin Belgeler

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosunun (transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.