Duyurular

Siyasal Bilgiler Fakültemize 2547 sayılı Kanununun 26. maddesi uyarınca Profesör alınacaktır

31.12.2018

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesine  2547 sayılı Kanununun 26. maddesi  uyarınca Profesör alınacaktır.

Söz konusu kadro daimi statüde olup,  2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018  tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerinin ekinde özgeçmişleri, 3 adet fotoğrafı, nüfus cüzdan fotokopisi, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgeleri bilimsel yayınlarının listesi ile ayrıca bunların yanında  kongre-konferans tebliğleri bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerinde içerisinde bulunduğu muhteviyatı dilekçede belirtilen Altı (6) adet dosya ile  aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız

   ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE BAŞVURU FORMU  ( PROFESÖRLER İÇİN )

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARDA VE AKADEMİK YÜKSELTMELERDE 
ARANAN ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN 
BİLDİRİM ve DEĞERLENDİRME FORMU (Doçent ve Profesörlük Kadroları İçin)