Duyurular

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

27.12.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI  

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihi          :      17 – 31 Aralık 2018

Başvuru Adresi        :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kuzey Kampüs D-100 Karayolu Yanyol
34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel: (216) 280 2613

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

03 Ocak 2019

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

04 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

07 – 09 Ocak 2019

Yedek Kayıt Tarihleri

10-11 Ocak 2019

C- BAŞVURU KOŞULLARI                                                                                        

  1. Mezuniyet Koşulu

Biyolojik Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunları, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Bilgisayar programlama ve/veya Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği mezunları başvuru yapabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Teknikleri Tezli Yüksek Lisans Programı İçin:

Lisans mezunu ve Sağlık Bakanlığı Perfüzyon Yetki Belgesine sahip olması gerekir.

2.      Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3.      Yabancı Dil Bilgisi

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4.      Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a)    Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

b)    Yüksek Lisans diploması ile Doktora Programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

c)    Doktora Programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir.

d)     Doktora Programına lisans diploması ile başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

a)  Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)  Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)  ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  (ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır.)

d) ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi

f) Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Yabancı Dil

Ales Puanı

Ales Puan Türü

T.C.

Yabancı Uyruklu

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Perfüzyon Teknikleri Tezli Yüksek Lisans

5

-

55

65

Sayısal

Yabancı Dil İngilizce’dir.

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Yabancı Dil

Ales Puanı

Ales Puan Türü

T.C.

Yabancı Uyruklu

BİYOLOJİK VERİ BİLİMİ

Biyolojik Veri Bilimi  Tezli Yüksek Lisans

15

-

55

70*

Sayısal

Yabancı Dil İngilizce’dir.

*Tıp Fakültesi mezunları için TUS Temel Puanı 55’dir.