Duyurular

Öğretim Üyesi Alım İlanı (06.04.2018 Tarihli)

20.04.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Siyasal Bilgiler, Tıp ve Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör – Doçent – Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır. 

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 25. maddelerinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Demografi alanında doktorası olmak. Uluslararası göç, sosyal ve ekonomik demografi konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Sosyoloji alanında doçent unvanını almış olmak. Göç ve müzik konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi ve değerler eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. Bağımlılık, değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dalında doçent unvanı almış olmak. İnsan genetik hastalıkları ve kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Beslenme ve diyetetik bilim dalında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Beslenme ve diyetetik veya Gıda Mühendisliği bilim dalında doktora yapmış olmak. Beslenme, besin mikrobiyolojisi ve besin saklama yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Görsel İletişim Tasarımı

İnteraktif Medya Tasarımı

Doçent

2

1

Tasarım alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Siyasal Bilgiler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Bilgi yönetimi, örgütsel zekâ ve bilgi sürekliliği konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Siyasal Bilgiler

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

1

Muhasebe bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Muhasebe eğitimi, etiği ve denetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

3

1

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

2

1

Santral sinir sistemi enfeksiyonları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbî Patoloji

Doçent

3

1

Nefropatoloji ve üropatoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

3

1

Minimal invaziv kanseri cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak. (*)

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

3

1

Turizm bilim alanında doçent unvanını almış olmak. Tüketici davranışları üzerinde çalışmaları olmak.

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

  • Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Profesör unvanı olanlar Doçent, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
  • Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
  • Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu” ve bir adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru adresi:

Profesör ve Doçent Kadroları İçin :

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin  :

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No: 5 D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 28 01 (Tıp Fak.)

Tel: 0 216 280 27 54 (Sağlık Bilimleri Fak.)

Tel: 0 216 280 34 08 (Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.)

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL (Güney Yerleşkesi)

Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilgiler Fak.)

Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.)

Atalar Mah. Şehit Hakan KURBAN Cad. Cevizli-Kartal /İSTANBUL

Tel: 0 216 280 35 50 (Eğitim Bilimleri Fak.)

Tel: 0 216 280 24 68 (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.)

Tel: 0 216 280 38 05 (Turizm Fak.)

Not: Öğretim Üyeliğine başvurularda puanlama yapılırken adayların titizlik göstermeleri, yayınlarla ilgili puanlamalarını temellendiren delilleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Adaylar, makalelerin yayımlandığı derginin yayımlandığı yıl için hangi endekslerde tarandığına dair bilgisayar çıktısı veya fotokopisini sunmalıdır.

“İlan 06.04.2018 tarihli Resmi Gazete ile Akşam Gazetesinde yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 20.04.2018 tarihi mesai bitimidir. (Mesai saati 16:30’da bitmektedir.) 

Profesör Kadrosu Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Doçent Kadrosu Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Ve Değerlendirme Formuna (Profesör ve Doçent Kadrosu İçin) buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bilim Jürisi Dosya Gönderim Ücreti:100 TL

T.C. Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi

IBAN NO: TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 nolu hesaba yatırılarak dekontunun başvuru dilekçesi ekine eklenmesi gerekmektedir.