Duyurular

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Programları

12.02.2018

2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul'da uygulanacak proje
tekliflerinin sunulması amacıyla toplam 180.000.000 TL bütçeli 3 adet Mali Destek Programı
için ilana çıkmıştır:


Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (Son Başvuru Tarihi: 21.03.2018)
Girişimcilik Mali Destek Programı (Son Başvuru Tarihi: 22.03.2018)
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı (Son Başvuru Tarihi: 23.03.2018)


Üniversiteler ve üniversitelere bağlı Fakülteler ve Enstitüler bütün programlarda uygun
başvuru sahibi ve/veya proje ortağı olarak yer alabilmektedirler.
Program başvuru rehberlerinde yer alan şartlar gereği, kurumların başvuruda
bulunabilecekleri ve destek alabilecekleri proje sayılarına ilişkin bazı kısıtlar bulunmaktadır.
Geçmiş dönemlerde Üniversiteler, Fakülteler ve Enstitüler tarafından sunulan bazı projeler
belirtilen sınırların aşılması nedeniyle değerlendirme dışı kalmış veya değerlendirmeye
alınanlar arasından başarılı olanlar desteklenememiştir.
Bu ve benzeri durumların tekerrür etmesini önlemek amacıyla 2018 Yılı Mali Destek
Programlarına ilişkin Üniversitelerin, Fakültelerin ve Enstitülerin sahip oldukları kontenjanlar
ve bu kontenjanların aşılması halinde ortaya çıkan sonuçlar hakkında bilgilendirme yapmak;
zaman ve emek israfına neden olan bu durumu önlemenin yollarını istişare etmek amacıyla
bir toplantı yapılması ihtiyacı hissedilmiştir.
İstanbul'daki devlet üniversitelerinin araştırma-geliştirmeden  ve proje desteklerinden
sorumlu rektör yardımcılarının davet edildiği bahse konu toplantı 15 Şubat 2018, Perşembe
günü 14:30-16:00  saatleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın İstiklal Cad. No:142
Odakule Kat:8 Beyoğlu adresinde bulunan ofisinde gerçekleştirilecektir. Katılım sağlayacak
personele ilişkin bilgilerin 12 Şubat 2018, Pazartesi gününe kadar
barlas.selcuk@istka.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.