Duyurular

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı Hakkında Duyuru

28.05.2019

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2019 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiştir.

* Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince sınav sonuçlarına itirazlar 29.05.2019 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna yazılı olarak yapılabilir.

Şube Müdürü Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Personel Listesi 

Şef Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Personele Ait Asıl ve Yedek Listesi

Memur Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Personel Listesi