Duyurular

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arş. Gör. ve Öğr. Gör. İlanı

11.01.2019

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Edebiyat  Fakültesi ile Rektörlük Birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVAN / KAD. DER

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Edebiyat

Felsefe / Mantık

Araştırma Görevlisi / 5

1

Felsefe-Modern Mantık alanında Yüksek Lisans yapmış olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

BİRİMİ

UNVAN

KAD.DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

4

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, deneysel hayvan kullanım ve suni tohumlama sertifikalarına sahip olmak. Alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

4

1

Elektrik Mühendisliği mezunu olup elektrik tesisleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Alanında en az on yıl tecrübe sahibi olmak.

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

4

1

Kimya bölümü, biyokimya anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak, Biyosensör, enzim inhibisyonu, anorganik bileşik ve inhibitör sentezi konusunda çalışmaları olmak.

İSTENİLEN BELGELER

1.Başvurulan unvan, birim, bölüm, (varsa anabilim/program adı,)  kendi telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı şekilde Dilekçe,

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4- Lisans Mezuniyet Belgesi veya  Geçici Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Aslı veya Aslı Gibidir onaylı)

5- Tezli Yüksek Lisans Belgesi / Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript Belgesi  (Aslı veya Aslı Gibidir onaylı )

(yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6- Öğrenci Belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora) 

7. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)

8- ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

9- YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Bir Sınavın Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

10.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

NOT

1-Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

2- Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihleri söz konusu ilanımız yayımlandıktan sonra www.medeniyet.edu.tr internet adresimizde duyurulacaktır.

  1. Araştırma Görevlisi kadrosu için başvurular Edebiyat Fakültesine, Öğretim Görevlisi kadrosu için başvurular Rektörlüğe şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- Araştırma Görevlisi 2547 S.K. 50/d statüsünde istihdam edilecektir.

BAŞVURU ADRESİ

Edebiyat  Fakültesi : Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 B Blok 34000 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL

Rektörlük : Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 34000 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL