Duyurular

İMÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Başvuruları Başlıyor

22.05.2019

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜ TÖMER)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2019

Türk dili ve kültürüne duyulan ilginin artmasıyla yabancılara Türkçe öğretimi önemli ve gelişen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Ülkemizin dünya ölçeğinde önemli bir figür haline gelmesi, sahip olduğumuz derin maddi ve manevi kültür varlığımız ve dünya geneline yayılmış geniş Türkçe konuşan toplulukların varlığı bu ilgiyi gün geçtikçe daha ileriye taşımaktadır. Elbette bu ilgiyi karşılamak, modern ve bilimsel yöntemlerle bu ihtiyaca cevap vermek de yüksek eğitim kurumlarımızın amaçları arasındadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) olarak bu önemli görevde üzerimize düşeni yerine getirmek amacıyla, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde uzun yıllardır yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmış akademik kadrodan oluşan bir ekiple sertifika programı düzenliyoruz.

 

Programın Katkıları:

1.     Dil öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,

2.     Program süresince hem teorik hem uygulamalı olarak alanla ilgili modern teknik ve yöntemleri öğrenmek

3.     Türkçe öğretimi devam eden sınıflarda, öğrenilen teorik bilgiyi uygulama imkânı bulmak

4.     Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki bilgi ve deneyimlerinizi belgeleyebilmek,

5.     Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerle etkileşimde bulunmaktır.

Programa katılım şartları:

    Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri (Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı/Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı  (İngiliz Dili ve Edebiyatı vb.), Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça vb.) ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin son sınıf öğrencisi, mezunu ya da lisansüstü öğrencisi olmak.

 

Program bilgileri ve içeriği:

Program 17 Haziran – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında olacaktır.

Sertifika programımız 60 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. İlk hafta tamamen teorik eğitim alan katılımcılarımız ikinci hafta teorik derslere ek olarak sınıfta rehber hocamızı gözlemleyecekler ve ardından ders anlatımı yapacaklardır. (45 saat teori, 15 uygulama)

Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00- 18.00 arasında İMÜ Güney Yerleşkede olacaktır. (Sınıf bilgisi daha sonra internet sayfamızdan ilan edilecektir.)

Uygulama dersleri (gözlem ve ders anlatımı) sabah saatlerinde (9.00- 13.00) yapılacaktır.

İçerik:

1.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tarihsel Gelişimi

2.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem Ve Teknikler

3.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Dinleme 

4.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Konuşma

5.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Okuma

6.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Yazma

7.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tematik Yaklaşımlar

8.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi

9.        Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi

10.     Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve  Metni

11.     Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Tasarımı

12.     Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Türkçe Öğretimi

13.     Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Kavramı

14.     Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınavlar

15.     Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Teknoloji Tabanlı Dil Öğretimi

16.     Kurumların Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Program Ücreti ve Ödeme Bilgileri:

1.         Program ücreti KDV dahil 1.100 TL olarak belirlenmiştir.

2.         İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi, mezun ve mensupları, şehit eşi ve çocukları için Program ücreti KDV dahil 800 TL olarak belirlenmiştir.

3.        Unvan:       İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

4.        Banka:                       T.C. ZİRAAT BANKASI

5.        Şubesi:                      ÇEMENZAR ŞUBESİ

6.     Hesap Numarası:        900-63630679-5001

7.     IBAN:                       TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

 

Açıklama kısmına mutlaka “TÖMER 2019 SERTİFİKA 1” ve Ad-Soyad yazılmalıdır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Program önceden belirlenmiş kontenjan dahilinde açılır.

Başvuru, Kabul, Kayıt Tarihleri:

1.        Başvuru ve Kayıt Tarihleri  : 15 Mayıs - 15 Haziran 2019

2.        Derslerin Başlaması            : 17 Haziran 2019 Saat 13.00

3.        Sertifika Takdimi                : 03 Temmuz 2019

 

Kesin Kayıt için gerekli belgeler:

1. Mezunlar için diploma fotokopisi, öğrenciler için öğrenci belgesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. 2 adet fotoğraf

4. Ödeme dekontu

Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim:

Seval Çilem AŞKIN

İMÜ TÖMER

Göztepe Kuzey Kampüs

Ünalan Mah. F Blok Kat: 2 No: 129

Üsküdar/ İstanbul 

Telefon: 0216 280 2335           

E-Posta: tomer@medeniyet.edu.tr