Duyurular

"ICOAEF’18" Konferansı

03.08.2018

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin paydaşı olduğu ve desteklediği "IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Science (ICOAEF'18)" isimli Konferans 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Kuşadası-AYDIN'da gerçekleştirilecektir. Konferansın amacı Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler ile ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların bir araya getirilmesidir. ICOAEF'18; İktisat, Finans ve tüm Sosyal Bilim disiplinleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkân sağlamaktadır. Tüm araştırmacıların ve akademisyenlerin ilgili konu başlıklarına uygulamalı ve teorik çalışmaları ile katılımları bu açıdan önem arz etmektedir. Ayrıca konferansı takiben 1-2 Aralık 2018 tarihlerindeUygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi / Doğrusal Olmayan Modeller: Eşik Analizi / Yapısal Eşitlik Modeli / Uygulamalı Zaman Serisi ve Finansal Modeller Eğitimi / Blokzincir Projeleri / Kripto Para / RapidMiner ile Veri Madenciliği Eğitimi / SPSS ile Nicel Analiz Yöntemleri / SPSS ile Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri workshopları icra edilecektir. Konferans ve workshop ile ilgili detaylı bilgiye www.icoaef.com adresinden ulaşılabilmektedir.