Duyurular

Eğitim Dili Türkçe Olan Bölümlere Yerleşen Tüm Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine!

23.09.2019

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5inci maddesi (ı) bendi gereğince, yükseköğretim kurumlarında yabancı dil dersleri zorunlu ders kapsamında yer alır ve bu ders en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Üniversitemizde ortak zorunlu yabancı dil İngilizcedir ve temel düzeyde (CEFR A1/A2) İngilizce eğitimini içermektedir. Ayrıca bu dersler uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan bölümlere yerleşen tüm 1. sınıf öğrencileri için her yıl ilgili akademik takvime göre belirlenen tarihte zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu kriterlere uygun tüm 1. sınıf öğrencilerimiz (İsteğe bağlı hazırlık programını başarısız olarak tamamlayarak 1. sınıfa devam edecek olan öğrencilerimiz dâhil) bu sınava katılma hakkına sahiptir.

Üniversitemizin ‘Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ çerçevesinde belirtilen başarı notunu (60 – harf notu olarak CC- ve üzeri) alan öğrencilerimiz Güz döneminde verilecek olan Yabancı Dil I (İngilizce I) ve Bahar döneminde verilecek Yabancı Dil II (İngilizce II) derslerinden muaf olurlar. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler, istedikleri takdirde daha sonra belirtilecek uygulama esasları çerçevesinde bir dilekçe ile muafiyet haklarından feragat edip derslere devam etme hakkına sahiptir.

Tüm fakülte ve bölümler için  (Tıp Fakültesi HARİÇ) yapılacak Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II Muafiyet Sınavı 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 11.00’da yapılacaktır. Akademik takvimi diğer bölümlerden farklı olduğu için Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine yapılacak Ortak Zorunlu Yabancı Dil I – II Muafiyet Sınavı ilgili fakülte tarafından duyurulacaktır.

Hatırlatmalar: 

- Öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde ve saatlerde sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavlarda kimlik kontrolü yapılacak olup geç kalan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

- Öğrencilerimizin olası ulaşım problemleri ve gecikmelerin önüne geçebilmek amacıyla gerekli hassasiyeti göstermeleri ve sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları önemle rica olunur. Sınav yeri yerleşkesine varıldığında sınav salonuna gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. 

- Sınav süreci ile ilgili tüm duyurular Yabancı Diller Yüksekokulu ve/veya ilgili fakültelerin web sayfası üzerinden yapılacak olup, tüm güncel duyurular için web sayfaları sürekli takip edilmelidir.

ÖNEMLİ: Öğrenciler, bölümlerinin bulundukları yerleşkelerde sınava gireceklerdir.

Not: İsteğe bağlı hazırlık programını başarılı olarak tamamlayarak 1. sınıfa devam edecek olan öğrencilerimizin, muafiyet sınavına girmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerin Yabancı Dil 1 (İngilizce 1) ve Yabancı Dil 2 (İngilizce 2) ders notları, 13 Nisan 2019 tarihli 30744 sayılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne (Madde 11/1-d) göre sisteme AA olarak girilecektir.