Duyurular

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Güz Yarıyılı Başvuru Koşulları ve Kontenjan İlanı

31.08.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI  

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihi          :      30 Ağustos – 06 Eylül 2018

Başvuru Adresi        :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kuzey Kampüs D-100 Karayolu Yanyol
34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel: (216) 280 2613

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

07 Eylül 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

11 Eylül 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

12 – 14 Eylül 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Mezuniyet Koşulu

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

4 yıllık lisans diplomasına sahip olma şartı. Eğitim Bilimleri/Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar ya da Pedagojik Formasyon Sertifikası olmayanlar akademik hazırlık programına dahil edilebilirler.

İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı İçin; Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya Matematik Öğretmenliği lisans diplomasına sahip olma şartı.

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı İçin;

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi lisans diplomasına sahip olma şartı.

2.      Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3.      Yabancı Dil Bilgisi

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4.      Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a)    Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz. Ancak İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan 4’lük sistem üzerinden en 2.50, 100’lük sistem üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olmaları, İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan adaylardan 4’lük sistem üzerinden en 3.00, 100’lük sistem üzerinden en az 76.66 not ortalamasına sahip olmaları şartı aranacaktır.

5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.

c) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan, ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.

d) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

e) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

f) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitelerin konu ile ilgili merkezlerinden lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)  Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)  ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  (ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır.)

d) ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi

f) Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

 Yabancı Dil

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

10

2

50*

60

SÖZ/EA/SAY

*Yabancı Dil İngilizce’dir.

MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

 Yabancı Dil

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

15

2

50*

60

EA

*Yabancı Dil İngilizce’dir.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

 Yabancı Dil

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

8

2

80*

75**

SÖZ

*Yabancı Dil İngilizce’dir. TOEFL-IBT’den en az 79 puan almış olmak.

**Eşdeğer Sınavlardan (GRE’den) Sayısal 155 ve Sözel 155 puan üzeri almış olmak.

KARAR:08-03: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Enstitümüz bünyesinde açılmasına karar verilen disiplinlerarası Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları konusu görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz disiplinlerarası Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına alınacak öğrencilere ilişkin başvuru koşulları ile kontenjanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

30 Ağustos - 06 Eylül 2018

Başvuru Adresi     :

D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.
34730 Kadıköy / İSTANBUL                         (216) 280 2613

                                                               

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

07 Eylül 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

11 Eylül 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

12 -14 Eylül 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Mezuniyet Koşulu

4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.

 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

 1. Yabancı Dil Bilgisi

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

 1. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

 1. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar mezuniyet koşulu, ALES koşulu, yabancı dil bilgisi koşulu ve diploma mezuniyet notu koşulu konusunda yukarıda belirtilen hükümlere tabidir.

b) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

 1. Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi
 4. Vesikalık fotoğraf  (2 adet).
 5. Başvuru Formu (online doldurulur.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJAN TABLOSU

EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

30

3

G- KATKI PAYI

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Katkı Payı Miktarı: Kredi başına 200,00 TL (15x200=3.000,00 TL Bir Dönemlik Ücret)

Eğitim Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilenlerin İstanbul Medeniyet Üniversitesi Personeli ile en az 10 kişilik grup için %20, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Personel Yakını ve diğer kamu personeli için %10 indirim uygulanacaktır.